Alkohol bakom mycket gatuvåld

STOCKHOLM Gatuvåldet drabbar allt fler och yngre och gängbråken ökar, visar en studie av besökare på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm. Och bakom slagsmålen finns oftast alkohol.

– Alkohol är en grundläggande orsak till allt ungdomsvåld. Av dem som hamnar på akutmottagningen är 70 procent av pojkarna berusade, av flickorna är så gott som alla onyktra, säger Sören Carlsson-Sanz, vårdchef på Sös akutklinik, till Dagens Nyheter.

Han har samlat statistik för de tre senaste åren som visar att antalet våldsoffer har ökat 30 procent. Andelen omyndiga offer har fördubblats från 8 till 16 procent. Totalt tog Södersjukhuset under fjolåret emot 2042 unga våldsoffer.

Särskilt på fredags- och lördagsnätter kommer många unga våldsoffer in med sönderslagna kroppar.

Sören Carlsson-Sanz bjöd häromdagen in några stockholmspolitiker och visade otäcka bilder på misshandlade och trasiga unga. Hans poäng är att lidandet drabbar många och kostar många miljoner. Det tar också resurser som annars kunde användas till att korta vårdköer på andra mottagningar.

Han efterlyser en samordning mot det ökande ungdomsvåldet och att alkohollagen ses över och krogarnas öppettider begränsas.

Etiketter:

Annonser