Alkohol kan minska risk för RA

SOLNA En ny svensk studie på Karolinska Institutet tyder på att alkohol kan minska risken att drabbas av ledgångsreumatism. Men ännu vet man inte om det är alkoholen i sig och vilka slags drycker som ger skyddande effekt.

I studien har sedan 1996 cirka 1400 svenskar med kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) studerats och jämförts med en kontrollgrupp på 1600 personer. Bland annat har de fått svara på frågor om livsstil och några har även lämnat DNA-prov.

Forskarna fann att den som dricker omkring tre starköl eller 60 centiliter vin eller tre drinkar i veckan löper hälften så stor risk att få RA som den som inte dricker.

Forskarna vet dock inte varför kroppen reagerar så.
– Det vet vi inte. Men man kan notera att det är samma fynd som vid hjärt- kärlsjukdom. Reumatoid artrit är ju en inflammatorisk sjukdom, och det finns ju inflammatoriska inslag även i hjärt- kärlsjukdom. Om det finns något samband där det skulle kunna tänkas, men det är ingenting vi vet, säger Lars Alfredsson, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, till TT.
– Skulle man förstå mekanismerna kanske man inte skulle behöva dricka alkohol, tillägger han.

Forskarna vet ännu inte om den skyddande effekten är lika för vin, öl och starksprit. Inte heller om det är alkohol i sig som ger skyddande effekt.

Uppåt 70 000 svenskar har ledgångsreumatism, det är en sjukdom där immunförsvaret angriper kroppen och leder, brosk och ben kan brytas ned under ihållande smärta.

Det är oklart hur sjukdomen uppstår – ärftlighet, livsstil och immunsystemets funktion kan inverka. Personer med SE-gener och som dessutom röker (enda yttre hittills kända riskfaktor) är särskilt drabbade.

• Forskarrön om alkohols eventuella positiva effekter på hälsan brukar ofta slås upp i media. Ofta finner man dock att ju djupare studier som görs desto svagare blir hälsosambanden.
Samtidig finns alkoholkonsumtion bakom över 60 kända sjukdomar och sjukdomstillstånd. I rapporten Alkohol i Europa, utgiven av EU-kommissionen, slås fast att alkohol har gjort 23 miljoner européer beroende och uppåt 200 000 personer avlider årligen till följd av alkoholskador.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser