Ingen rökning på engelska pubar

LONDON Även England inför ett totalt förbud mot rökning på restauranger och pubar. Med en bred majoritet röstade det brittiska underhuset för det mest restriktiva av de tre alternativ som regeringen hade presenterat för parlamentet.

– Detta kommer att rädda tusentals liv, säger hälsominister Patricia Hewitt till BBC

Regeringen har varit splittrad i frågan om hur generellt rökförbudet skulle vara. Fler ministrar har önskat en mindre ingripande lagstiftning, och regeringens ursprungliga förslag innebar enbart ett förbud mot rökning på pubar som serverade mat.

Detta förslag mötte dock motstånd från många inom Labours parlamentsgrupp, eftersom det troligen skulle leda till att rökning framför allt skulle vara tillåtet på pubar i socialt mer utsatta områden. Förbudet skulle därmed komma att bidra till skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper.

Resultatet av detta vart att ledamöterna tilläts rösta efter eget huvud och att regeringen presenterade tre alternativ: ett totalt förbud, undantag för privata klubbare och undantag för klubbar och pubar som inte serverade mat

Parlamentet beslutade också att åldersgränsen för att få köpa tobak höjs från 16 till 18 år.

Det engelska rökförbudet träder troligen i kraft sommaren 2007. Skottland har redan beslutat om ett rökförbud som träder i kraft i april i år, Nordirland inför ett förbud mot rökning på arbetsplatser, inklusive pubar och restauranger 2007 och i Wales har den Walesiska församlingen ställt sig bakom principen med ett rökförbud, något de med tisdagens beslut får rätt att besluta om.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser