Bättre publuft efter Irlands rökförbud

DUBLIN Luften har blivit dramatiskt bättre på irländska pubarna sedan rökförbudet infördes visar studier. Nu förbereds liknande studier inför det svenska rökförbudet på serveringsställen första juni.

Luftkvalitén har undersökts på pubar och bland baranställda under det första året med rökförbud i Irland. Särskilt noteras att koloxidhalten hos anställdas utandningsluft minskat med 45 procent. Det är forskare på lunglaboratoriet vid St James sjukhus i den irländska huvudstaden som följer utvecklingen och nu har preliminära resultat.

Den giftiga koloxiden bildas när cigaretter brinner och kan förorsaka hjärtinfarkter också hos s.k. passiva rökare. Även andra ultrafina farliga partiklar har minskat 62-83 procent enligt mätningar som gjorts på tolv pubar.
Även förändringar i lungkapaciteten och lungvägsproblem hos pubanställda undersöks och ska så småningom redovisas.

I Sverige planeras liknande studier inför rökförbudet från i sommar. Cirka 200 personer på ett tiotal serveringar i landet ska delta i projektet som administreras av tobakspreventiva enheter på universitetssjukhuset i Örebro och leds av lungöverläkaren och docenten Göran Boëthius i Östersund.

-Med den här undersökningen vill vi öka medvetenheten om den passiva rökningen, påverka och kvalitetssäkra processen och bidra till en internationell dokumentation till nytta för länder som planerar rökförbud på restauranger, barer och pubar, säger Göran Boëthius till Tobaksfakta.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser