Alkohol varje dag ökar risk för tarmcancer

UPPSALA/SOLNA Den som dagligen dricker alkoholhaltiga drycker löper större risk att drabbas av tarmcancer. Oavsett om det är i form av öl, vin eller starksprit. Det visar en sammanslagningsstudie med totalt nära 490 000 personer och sammanställts vid Karolinska institutet.

“Riskökningen är dock ganska måttlig och inträffar först vid en konsumtionsnivå som man även av andra skäl inte bör uppnå“, säger professor Alicja Wolk vid avdelningen för nutritionsepidemiologi vid KI till Upsala Nya Tidning.

Vid konsumtion av dagligen minst 30 gram ren alkohol, vilket motsvarar ungefär två glas vin eller ett par flaskor starköl eller två fyracentiliters snapsar, är risken 16 procent att drabbas av tarmcancer. Detta jämfört med de som aldrig eller sällan dricker alkohol. För den som varje dag dricker minst 45 gram alkohol ökade risken med drygt 40 procent.
Alkoholmängderna som ökar risk för tarmcancer överstiger alltså det enda glas vin som enligt några epidemiologiska studier skulle kunna skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Resultaten publiceras i nya numret av medicintidskriften Annals of Internation Medicine. I undersökningen ingick nära 490 000 män och kvinnor från åtta olika delstudier i Nordamerika och Europa. Däribland cirka 60 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser