Metadon-taket kan lyftas bort

STOCKHOLM Enligt ett utkast på Socialstyrelsen föreslås dagens begränsning för hur många heroinister som behandlas med Metadon tas bort. Dessutom ska endast specialistläkare få förskriva andra ersättningsmedel som Subutex för att minska svarthandeln.

En översyn av läkemedelsförskrivning för opiatberoende patienter genomförs nu på Socialstyrelsen och förändringarna ska antas i sommar. Enligt ett utredningsutkast som läckt ut så föreslås dagens tak på 1200 patienter i metadonprogrammen tas bort.

”Ambitionen är att ta bort taket och istället låta patientbehovet styra. Maxgränsen har ju flyttats upp fem, sex gånger under åren och det är inte hanterbart i längden”, säger Abit Dundar, utredare på Socialstyrelsen hälso- och sjukvårdsavdelning, till Drugnews.

Bakgrunden är att antalet heroinister har ökat senare år och därmed köerna till dagens fem program. Göteborg, som senare än andra storstäder fick heroinproblem, har nyligen fått tillstånd att starta metadonutdelning.
I framtiden föreslås landstingen själva avgöra om de vill starta liknande program.

Dessutom vill Socialstyrelsen, genom generella strikta förskrivningsregler för alla ersättningsmedel för heroinmissbrukare, stoppa läckaget till svarta marknaden av nya läkemedel som Subutex och Naltrexon. Narkotikaklassat Subutex kan idag skrivas ut av i princip alla läkare och säljs ibland vidare – i Uppsala och i Finland gör idag polisen fler beslag av Subutex än av heroin.

Riksdagsmannen Gabriel Romanus ställde häromdagen en fråga till folkhälsominister Morgan Johansson om hur läckaget till missbruksmarknaden av Subutex ska stoppas.
”Vi föreslår att främst specialistläkare inom psykiatrin och beroendevården ska få skriva ut dess läkemedel för att både stoppa läckaget och förvissa om rätt medicinering i kombination med psykosocial behandling”, säger Abit Dundar på Socialstyrelsen.

Några ser de nya riktlinjerna som början till stora förändringar inom den länge kritiserade narkomanvården.
”Äntligen ser vi att inställningen börjar svänga. Vi har haft femton förlorade år då all data har visat att behandlingen med Metadon fungerar bra. Men vi har inte använt de kunskaperna”, säger Markus Heilig, docent och överläkare vid beroendecentrum Syd, till Dagens Nyheter.

• Kontrollerade metadonprogram (dokumenterat opiatmissbruk, 20 års åldersgräns, krav på vårdplan och tidigare vårdförsök) anses ofta framgångsrika. En färsk svensk studie av 345 personer som behandlats med Metadon visade att 80 procent lagt av med kriminalitet, missbruk och prostitution och blivit självförsörjande skattebetalare.
Andra ser det problematiskt att ersätta en drog med en annan och att metadonbehandlingen ofta blir livslång.

Etiketter:

Annonser