Arkiv

Snus ökar risken för spädbarnsdöd

Forskning | |

Barn till mödrar som snusar under graviditeten löper trefalt ökad risk att avlida i plötslig spädbarnsdöd, enligt en stor studie från Karolinska institutet. Risken minskar betydligt om kvinnan slutar snusa tidigt i graviditeten.