Regeringen vill lägga ner SiS

Den borgerliga regeringen tillsammans med SD vill förändra den kritiserade statliga barn- och ungdomsvården och lägga ner Statens institutionsstyrelse. En utredning tillsätts för att föreslå ”en helt ny organisation”.


Det berättade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) tillsammans med representanter för KD, L och SD vid en pressträff i måndags. Med poängen att ”det är dags att stänga ett kapitel för att påbörja ett nytt”, sa ministern.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Den statliga barn- och ungdomsvården ska vara utformad så att den kan ge den vård, trygghet, säkerhet, omvårdnad och utbildning som krävs för att uppnå det. Situationen för barn och unga som är i samhällets vård ska alltid leda till det bättre, aldrig till det sämre, tillägger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i ett pressmeddelande.

Den statliga barn- och ungdomsvården – SiS driver 21 särskilda ungdomshem idag – har kritiserats mycket senare år. Bland annat för brister i säkerheten, förekomst av hot, våld, kränkningar och droger på hemmen, och flera uppmärksammade rymningar. De unga kan med sina mobiler beställa flykthjälp utifrån och insmuggling av vapen och narkotika med mera.
”Vårdkvaliteten måste förbättras avsevärt”, står det i direktiven till utredningen som ska ledas av chefsåklagare Lise Tamm.

Även behov att förbättra personalens kompetens och att göra något åt platsbristen lyfts fram.
SiS anses inte ha hängt med i samhällsutvecklingen – allvarlig brottslighet förekommer i allt yngre åldrar och att många barn och unga som placeras inom SiS har kopplingar till kriminella nätverk. Genom att som idag blanda olika grupper så riskerar ungdomshemmen även bli en rekryteringsbas för gängen. Vilket även personalfacket har varnat för.

Regeringen hoppas att genom att inrätta redan planerade ungdomsfängelser kunna skilja unga som begått allvarliga brott från de som mer har ett vårdbehov på grund av sociala problem som trassliga hemförhållanden, drogmissbruk, självskadande beteende eller vistas i kriminella miljöer.

Regeringen understryker att barn inom ungdomsvården ska ha ”rätt till en trygg och ändamålsenlig vård”.
– Barn i samhällets vård tillhör vårt lands allra mest skyddslösa. Detta storkliv för att värna barnen och ge dem en framtid gör mig hoppfull, säger Lina Nordquist (L), gruppledare, som också medverkade vid pressträffen.

Utredaren ska se även över vård- och boendemiljön, föreslå en ny organisation med ett helt nytt namn än SiS. Utredningen ska redovisas senast 25 april 2025.

Kommentarer: Statens institutionsstyrelse:

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark

– Jag välkomnar att man nu tar ett helhetsgrepp om den statliga ungdomsvården. Med tydligare och bättre förutsättningar kan vi stärka kvaliteten ytterligare. Parallellt med utredningen kommer vår verksamhet att pågå som vanligt, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark på Sis hemsida.
Hon tillägger:
– Vi har brister i vår mångfacetterade verksamhet, men jag är samtidigt stolt över det viktiga arbete som SiS medarbetare gör varje dag för samhällets mest utsatta.

Magnus Jägerskog. Foto: Fredrik Hjerling

Också Barnens rätt i samhället (Bris) välkomnar utredningen om en omfattande reform av statlig tvångsvård för barn.
– Vi har tillsammans med många andra barnrättsorganisationer länge efterfrågat en reform på SiS. Det viktigaste av allt är att reformen leder till praktisk förändring för de barn som behöver en placering. Vi räknar med att utredningen bidrar till ett paradigmskifte i hur vårt samhälle ser på och behandlar barn, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris i en kommentar.

Han är dock kritisk till att isolering (avskiljning) av barn inte ingår i direktiven till utredningen.

• Fotnot: De flesta unga i statliga ungdomsvården vårdas där efter beslut om LVU, (Lagen om vård av unga), 910 unga ifjol. Men några hem tar även hand om unga som begått allvarliga brott.

Annonser