”Stoppa övergreppen på statliga ungdomshem”

Enligt en ny rapport vittnar unga tvångsintagna på statens ungdomshem om att de utsatts för sexövergrepp och trakasserier av personal i utbyte mot droger och cigaretter. Vart är den etiska kompassen? Samhället måste skydda dessa utsatta barn, skriver Leena Haraké från kvinnonätverket KSAN.

Det är uppgifter framtagna av Skyddsvärnets projekt ”Ung inlåst” som låtit två tidigare medarbetare som arbetat på statliga ungdomshem sammanställa rapporten. De har intervjuat 25 ungdomar varav cirka hälften sett eller själva upplevt övergrepp under sin placering. En 15-årig flicka berättar att hon erbjudits droger mot sex på alla de tre SiS-hem (Statens Institutionsstyrelse) hon var på.

Vittnesmålen stärks även av flera IVO-anmälningar och domar, enligt rapporten ”Istället för hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”, som presenterades i veckan.

Vi på KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) reagerar mycket starkt på uppgifterna om ungas upplevelser av olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Vittnesmålen stärks av anmälningar och domar. De drabbade är mestadels flickor.

SiS är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS har ett stort ansvar att skydda dessa utsatta barn!

KSAN har sedan 2003 deltagit regelbundet i rådsmöten på SiS och nästan utan undantag vid varje möte lyft frågan om övergrepp på flickor och kvinnor på såväl LVU- som LVM-institutioner. Som ett led i att ta vara rådets synpunkter och tydliggöra gränser och personalens roll och förhållningssätt gentemot patienter och klienter tog SiS fram tydliga etiska riktlinjer.

Det verkar nu som att dessa etiska riktlinjer inte har gjort någon större nytta när det framkommer att utnyttjande av unga, sexuella övergrepp och sex mot olika tjänster från personalen fortfarande förekommer.  Inga bra inslag i att hjälpa de unga till bättre förutsättningar för socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet, så som SiS uppdrag i grund och botten är.

Jag undrar vart har den etiska kompassen tagit vägen?

Det är oacceptabelt att barn och unga som redan har det dåligt innan de kommer till statliga institutioner, får det ännu sämre i den vård och behandling som ska skydda och stärka dem.  Vård- och behandlingsmiljön eller vård- och behandlingspersonalen ska inte verka för fortsatt traumatisering av dessa utsatta ungar. Sådana missförhållanden skulle inte accepteras någon annanstans heller.

Det finns metoder och strategier för att förebygga sexuella övergrepp. Samhället har en viktig uppgift i att se till barns och ungas bästa i första rummet – inte att tillåta utnyttjande och övergrepp på dessa institutioner. En gång är en gång för mycket!

#GirlsLivesMatter

Ung inlåst

Varje år tvångsplaceras cirka 1100 flickor och pojkar på SiS 23 ungdomshem. Medelåldern är cirka 16 år.

De flesta är placerade där utifrån skyddslagen LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), med missbruksproblem, självskadebeteende eller psykisk ohälsa. Dessutom placeras där unga, som dömts för grova brott till sluten ungdomsvård.

Skyddsvärnets rapport (pdf-fil, 28 sidor) handlar om ungas berättelser om sexövergrepp och trakasserier av SiS-personal. Rapportförfattare är Olle Eriksson och Jonas Klinteberg på projektet Ung inlåst.

Av 25 intervjuade ungdomar så hade cirka hälften sett eller upplevt övergrepp. Bland annat erbjöds cigaretter, tramadol och droger mot sex. En av de intervjuade hade polisanmält, ett par tog upp om vad som hänt med personal utan att åtgärder vidtogs, enligt rapporten.

Rapporten kan inte dra slutsatser om hur vanligt problem är med trakasserier mot klienter på SiS-hem, men vill bidra till debatt för att upptäcka och bättre förebygga övergrepp mot unga i samhällets tvångsvård.

I Skyddsvärnets rapport föreslås bland annat:
• Ta ungas vittnesmål om övergrepp på största allvar. Ökad medvetenhet och förbättrade rutiner krävs.
• Utbilda all personal kring sexövergrepp och trauma. Anställ personal som är utbildad att arbeta med unga inom tvångsvården.

• Öka medvetenhet om att inte bara flickor, utan även pojkar utsätts för övergrepp.
• På avdelningar för flickor – där flera tidigare utsatts för övergrepp – bör främst kvinnlig personal arbeta.

• Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Justitieombudsmannen måste börja ställa frågor om övergrepp och trakasserier under sina inspektioner på SiS-hem. Gör tillsyn flera gånger per år.

Situationen på SiS-ungdomshem har även tidigare uppmärksammats. Facket Seko varnade i sin rapport En myndighet i förfall” 2019 för att droger är vanligt där och att ensamarbete och hot och våld mot personal förekommer.
/Drugnews

Annonser