Pengar för arbete mot hemlöshet

Landets kommuner ska få 30 miljoner kronor för stärka arbete mot hemlöshet. Pengarna ska användas till metoden Bostad först, som riktar sig till hemlösa med sociala problem, exempelvis missbruk.

I uppdraget som nu Socialstyrelsen fått av regeringen ska myndigheten även vara nationellt stöd och samordna och stötta kommunerna i arbetet med Bostad först.

Regeringen vill se en nationell spridning av metoden som är väl beprövad och effektiv.
– Att bekämpa och motverka hemlöshet är ett viktigt arbete som behöver intensifieras. Satsningen riktar sig till den mest utsatta gruppen som är hemlösa, personer som redan har missbruk eller psykiska problem. Vi vill att metoden sprids till fler kommuner och därför stöttar vi kommunerna med pengar till arbetet mot hemlöshet, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Bostad först innebär att akut hemlösa erbjuds en bostad med samma villkor som andra hyresgäster. Och ska kombineras med frivilliga och individuellt anpassade stödinsatser. Sedan 2017 rekommenderas metoden av Socialstyrelsen. Detta enligt de nationella riktlinjerna för beroendevården och i de psykosociala insatserna vid schizofreni och hemlöshet.
Bostad först började användas på försök i några kommuner under tidigt 2010-tal och ifjol uppgav var femte kommun att de använder metoden.

Kommuner kan få stöd av Socialstyrelsen med bl. a utveckla arbetssätt, utbildning om metoden och sprida goda exempel genom lokala överenskommelser mellan bostadsföretag, socialtjänst och hälso- och sjukvården (t.ex. med psykiatrin).

I budgetproposition i år aviserade regeringen om en ny nationell hemlöshetsstrategi för perioden 2022 till 2026 och att 40 miljoner kronor per år avsätts för att genomföra planen, som snart ska presenteras.

– Hemmet är den trygga punkten i varje människas liv. Det är en förutsättning för varje nytt steg i livet som man förbereder sig inför. Den avgör vilka arbeten man kan ta, var man kan studera och möjligheten att känna ro. Sverige behöver fler bostäder där fler har råd att bo, säger bostadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande.

Bostad först-modellen utformades i New York av psykologen Sam Tsemberis för att hjälpa hemlösa med beroendeproblem och psykisk ohälsa att få tak över huvudet. Läs mer om Bostad först och Housing first.

Annonser