”Vi är tryggare tillsammans”

Centralt vid hamnplan i Visby debatteras hela veckan trygghetsfrågor, kriminalitet och droger och deras kopplingar. Och där politiker från alla riksdagspartier grillas.

– Vi vill lyfta frågor om otrygghet ur olika perspektiv och ur våra olika erfarenheter. Vi menar att man är tryggare tillsammans, säger Erik Leijonmark, generalsekreterare i ECAD, till Drugnews.

Det är tredje året som Kriminellas revansch i samhället (Kris), Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS) och European Cities Against Drugs (Ecad) har tält och seminarieplats tillsammans i Almedalen.

Ecad har föreläsare som berättar om förebyggande insatser och vad man kan göra lokalt i kommuner för att ungdomar inte ska hamna i drogproblem. Exemplet Island exempelvis tas efter i många europeiska städer – ölandet har lyckats vända ANT-problem bland unga till bland de lägsta. Bland annat genom mobilisera föräldrar och ordna meningsfull fritid för unga.

Även kopplingen droger, kriminalitet och skjutningar diskuteras.
– Ingen kan ju säga att det går åt rätt håll direkt. Tryggheten ökar ju inte direkt och skjutningar i förorter skapar begriplig oro. Det behövs nog både mjuka och hårda insatser, säger Erik Leijonmark.

RNS lyfter frågor om narkotikafri skola, restriktiv politik, polis och tullens roller och vad som händer internationellt när cannabis legaliserats i några områden.

RNS har gått genom medborgarlöftena i alla kommuner som polisen tecknat.
– Oro för narkotikaproblem och otrygghet i sitt närområde nämns i över hälften. Finns ett kompakt motstånd mot legalisering av droger – gäller att mobilisera det, då lyssnar politikerna, säger Per Johansson på RNS.

Christer Renlid från Kris ställer representanter från samtliga riksdagspartier mot väggen om kriminal- och narkotikapolitik. Korta, raka intervjuer – som läggs ut live via Rikskris facebook.

I Visby rör sig ett 70-tal medlemmar i Kris som lämnat kriminalitet och droger bakom sig. De märks tydligt i sina svarta t-shirts med budskapet #sidbyte och #tryggaretillsammans. Det blir många ryggdunkningar och glada tillrop.

2011 vann Kris utmärkelsen Hetast i Almedalen med kampanjen Statligt knark är också knark. De har lite mjukare budskap nu – vi bryr oss och om alla hjälps åt så kan man nå resultat. Och har program om hur bryta livsstilskriminalitet.

– Vi vill betala tillbaka och har bytt sida från missbruk och brott till drogfria liv och hederlighet och vill hjälpa andra. Drogerna skapar så mycket otrygghet för familjer, barn och andra anhöriga, säger Ali Reunanen, förbundssekreterare på Rikskris, till Drugnews.

Flera partier talar om hårdare straff och kriminalpolitik är en viktig fråga i valrörelsen.
– Men vi har ju inte dödsstraff i Sverige och måste ställa frågan i vilket skick vill vi att de som en gång muckar har när de kommer ut. De behöver vård, behandling och utbildning och hjälp med jobb – inte strängare straff, säger han.

Och vad gäller otrygghet och rädsla som sprider sig tycker han att media har ett ansvar för hur det rapporteras. Men även de som invånarna själva kan göra mycket.

– Vi behöver bli mer delaktiga i vårt bostadsområde, våga bry oss om varandra, prata med grannarna, plantera blommor tillsammans, fråga okända vem de söker, säger Ali Reunanen.

Istället för hårdare straff, ställa grupper mot grupper, och sprida rädsla, så vill arrangörerna i Visby att vi bryr oss och möter okunskap med samtal och erfarenheter.
– För vi är tryggare tillsammans i samhället, konstaterar företrädarna för de tre organisationerna.

• ECAD/RNS/Kris- har program hela veckan till och med fredag på tältplats 208 vid Hamnplan i Visby.

Annonser