Fler äldre får många läkemedel

Andelen äldre personer som får tio eller fler mediciner ökar inom äldreomsorgen. Men skillnader mellan kommunerna är stora, visar en rapport av Socialstyrelsen.

Ifjol hade var fjärde person (24,2 procent) över 75 år som fick hjälp av hemtjänsten tio eller fler läkemedel och inom särskilt boende nära var tredje (31,9 procent). Ökning från året före med tre respektive sex procentenheter.

– Det är en relativt stor ökning och användning av många läkemedel samtidigt innebär en ökad risk för biverkningar och fallolyckor. Det är viktigt att nyttan av läkemedlen kontinuerligt utvärderas och att de äldre får information om risker, säger utredaren Kalle Brandstedt på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det är vanligare att äldre kvinnor än män får så många olika läkemedel. Skillnaderna är också stora mellan kommuner i landet – inom särskilt boende skiftar andelen mellan 12,1 till 57.6 procent.

Bland äldre i särskilt boende ökade ifjol även förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till 14,7 procent, vilket är nära en procentenhet högre än året före.

Andelen äldre som fått riskförebyggande åtgärder för fall, undernäring, trycksår och sämre munhälsa har minskat något, för äldre på särskilt boende från 62 procent år 2016 till 56 procent.

• Rapporten Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre (pdf-fil, 136 sidor).

Annonser