Antidepressiva läkemedel till äldre ska kartläggas

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att kartlägga förskrivning av antidepressiva läkemedel till äldre personer som har ökat under flera år.


Regeringen vill veta mer om varför antalet expedierade förskrivningar av läkemedel till personer som är 65 år och äldre länge ökat. Detta samtidigt som antalet diagnoser inom slutenvården kopplad till psykisk ohälsa har minskat.

– Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre. Det är en grupp som använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning än yngre personer. Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Socialstyrelsen ska analysera skillnader i förskrivningen mellan kön och om ökning av antidepressiva lett till bättre vård för patientgruppen. Även regionala förskrivningsmönster och koppling till annan vård, (såsom psykologisk och psykoterapeutisk behandling) ska kartläggas.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2023.

Sedan 2010 har antalet patienter och expedieringar av antidepressiva läkemedel ökat bland äldre, fler kvinnor än män får dessa mediciner utskrivna. År 2018 hade en tredjedel av alla kvinnor 85 år och äldre fått antidepressivt medel någon gång, jämfört med en dryg femtedel av männen i samma åldersgrupp.

Men den största procentuella ökningen senare år av antidepressiva har skett bland barn och unga, enligt Socialstyrelsens statistik.

Annonser