Kanadas marijuana-industri växer

OTTAWA Kanadas högerregering vill kommersialisera den omtvistade “medical marijuana“-industrin. Den beräknas växa och år 2024 ha 450 000 “patienter“ och omsätta över åtta miljarder kronor i landet. Läkarförbundet är skeptiskt.

Kanada var ett av de första länderna i världen att efter ett domstolsbeslut 2001 tillåta rökning av drogen i medicinskt syfte – trots oenig forskning om effekten. Då var det några hundra smärtpatienter som hade licens. Idag har de ökat till 37 400 personer och kan alltså mer än tiofaldigas om några år, enligt regeringens beräkning.

Denna vecka presenterade hälsomyndigheten Health Canada planen hur landet successivt ska gå från småskalig odling till storskalig industri för att täcka behovet av marijuana.
Idag kan marijuanarökare med licens för besvär – som illamående, smärta, multipel skleros – köpa subventionerat eller odla några plantor själv. Men dels anses de småskaliga odlingar ibland ha låg kvalitet och säkerhetsproblem (med bränder och elproblem), dels att några av dem tillhandahållit marijuana för svarta marknaden.

I stället driver nu den konservativa regeringen igenom en marknadsanpassning av den legala marijuanaindustrin. Fram till 1 april nästa år ska entreprenörer få starta professionella växthusodlingar med standardiserade fröer och certifieras av inspektörer. Priset kommer bestämmas av efterfrågan. De första leveranserna av drogen kommer de närmaste veckorna.

– Vi är övertygade om att vi kommer ha en frisk kommersiell industri så småningom, säger Sophie Galameau på hälsodepartementet till Calgary Herald.

Frisläppande av marijuanaproduktionen till kommersiella krafter är även svar mot en legaliseringskampanj för marijuana för nöjesbruk som liberala partiets ledare, Justin Trudeau, drivit.

Regeringen kommer inte lägga sig i antalet kommersiella marijuanaföretag på marknaden, så länge de följer obligatoriska kvalitets- och säkerhetskraven för produktion, transport och försäljning. Hittills har cirka 170 företag ansökt om licens för odling och försäljning, och två tills idag fått det. Import av marijuana från utlandet, exempel från Holland, kommer också tillåtas.

Däremot kommer inte användare längre själva få odla lagligt i det nya systemet, vilket möter kritik, och det finns farhågor om högre priser.

Även läkare får ökat ansvar att bedöma vilka personer som kan ha medicinsk nytta av drogen, istället för som idag Health Canada. Även sjuksköterskor och apotekare kan få förskriva marijuana om provinserna så beslutar.

Ett ansvar som vården inte tar emot med öppna armar.
– Vi blir ombedda att skriva recept som kan liknas vid att ha ögonbindlar på, säger Louis Hugo Francescutti, ordförande för kanadensiska läkarförbundet, till The Globe and Mail.
Rönen om drogens medicinska effekter anser han är ofullständiga och läkarna är oroliga för att drabbas av rättsliga påföljder senare.

– Det är olyckligt att federala regeringen dumpade det här problemet i knäet på läkarna. Jag vet inte om det kommer att tjäna patienters bästa intresse, eftersom många läkare – åtminstone dem jag talat med – är mycket skeptiska mot att delta i förskrivning av marijuana, säger doktor Francescutti.

Etiketter:

Annonser