Kanada legaliserar cannabis

OTTAWA Efter lång debatt har senaten i Kanada godkänt lag för nöjesbruk av cannabis i landet. Legaliseringen träder i kraft något försenad, troligen först i höst.

Det var natten till i fredags som senaten röstade igenom lagförslaget Act C-45 med rösterna 56 mot 30 (och en senator avstod). Nu ska förslaget tillbaka till underhuset, som redan godkänt det, för att smärre justeringar ska klubbas, rapporterar flera medier.

Medicinsk marijuana har varit tillåten i Kanada redan sedan 2001, men nu blir det även tillåtet för invånare från 18 års ålder att köpa och inneha drogen för personligt nöjesbruk, upp till 30 gram på allmän plats, dessutom odla några plantor hemma.
Försäljningen ska beskattas och provinserna kan besluta om egna regler för kontrollerad försäljning och huruvida användare får röka på offentlig plats.

Premiärminister Justin Trudeau från Liberala partiet lovade i valkampanjen 2015 verka för att tillåta cannabis för nöjesbruk. Han hade hoppats nå det till 1 juli, Kanadas nationaldag, men nu blir det troligen först om tolv veckor.

Justin Trudeau.

Han vill att vård och inte straff ska vara en grund och att barn ska skyddas från droger genom reglering och åldersgränser, samtidigt som kriminellas intäkter från cannabisförsäljning ska ryckas undan.

– I många länder, särskilt i Kanada, är det enklare som minderårig att köpa en joint än att köpa en öl. Organiserad brottslighet tjänar stora pengar på olaglig försäljning av marijuana, sa Trudeau nyligen enligt TT.

Kanada blir efter Uruguay andra nationen som legaliserar cannabis helt. I USA är drogen ännu förbjuden på federal nivå, medan över hälften har godkänt den som medicin marijuana och åtta delstater för rekreationell användning.

Toronto Star rapporterar att globala cannabisindustrin nu ska mötas i News Brunswick för att diskutera hur de ska förhålla sig till varandra och agera på den potentiella mångmiljardmarknaden som öppnar sig. Även marknadsföring blir en fråga då myndigheter i Kanada inte kommer tillåta grafiska element, utan bara logga och hälsovarningar på paketen.

Unga elever i Kanada som ofta använder marijuana riskerar senare få dålig hälsa och sämre betyg, visar samtidigt en studie. Forskare har följt och intervjuat 662 kanadensiska elever i över tio år, skriver Global News. Forskarna hoppas resultaten kan ge regeringen och beslutsfattare i folkhälsa underlag i Kanada när nu cannabispolitiken ska ändras.
Kommuner i Kanada har även tagit fram en guide inför legaliseringen.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser