Stort grupptryck ta droger i USA

NEW YORK Hela 2,8 miljoner tonåringar (17 procent) dricker dagligen alkohol, röker tobak eller använder illegala droger under skoltid, enligt en ny studie. Nära varannan känner till klasskompisar som säljer narkotika.

Det är USA:s nationella center om missbruk och illegala droger vid Columbia universitet, CASA, som i en återkommande skolstartstudie ställt frågor till omkring 1 000 elever i åldrarna 12-17 år, rapporterar CNN.
86 procent av de skolbarn som intervjuats uppgav att de känner någon av de som missbrukar substanser under skoltid.

Av undersökning framgår också att 44 procent av barnen känner till klasskamrater som säljer droger och 60 procent kände till att narkotika kunde köpas på skolområdet. Marijuana är vanligast, följt av receptbelagda mediciner, kokain och ecstasy.

Studien har också undersökt faktorer som bidrar till att unga börjar med droger. Kamrattryck i skolans korridorer anses vara en bidragande faktor. Bilder på kompisar i sociala medier ökar också intresset. 75 procent uppgav att de sett bilder på kompisar festa med alkohol eller marijuana på Facebook, MySpace eller andra nätverk och känt sig uppmuntrade göra det själv.

Jämfört med de som inte sett bilder av unga som blir fulla, flippar ut och använder droger är det fyra gånger mer sannolikt bland de som gjort det att själv röka marijuana; tre gånger vanligare med alkohol; och nära tre gånger med tobak.

Även privata skolor är alltmer “droginfekterade“, ifjol uppgav 36 procent och i år 54 procent av dessa skolors elever. Det är första gången en sådan majoritet konstaterats. Av samtliga tillfrågade, både i offentliga och privata skolor, så uppger 60 procent att narkotika finnas på deras campus (skolområde).

Föräldrarnas inställning till droger har en stor inverkan på barnen, enligt studien. Unga vars föräldrar har en mer liberal syn till droger och tobak, har också större risk att börja dricka och röka, enligt studien.

– Vad vi kan lära oss av studiens resultat är att föräldrar måste engagera sig mer i sina barns liv. Bara tonåringar vet vad som försiggår i en tonårings liv. Men det krävs engagerade föräldrar för att lära unga att navigera sig fram i livet, säger studiens samordnare, Emily Feinstein, i en kommentar.

Etiketter:

Annonser