Ökade alkoholproblem i Kenya

NAIROBI Missbruksproblem ökar i Kenya och märks även i arbetslivet. Var femte har varit alkoholpåverkad på jobbet och över fem miljoner invånare har idag olika drogproblem.

Det är en studie av Kenyas alkohol- och narkotikamyndighet, Nacada, som visar att alkoholproblem inte bara finns bland arbetslösa utan även bland många anställda.

Det är en mycket oroande utveckling och vi uppmanar företagsledare att erbjuda stöd till anställda som har alkoholproblem, säger doktor Frank Njenga, ordförande i Nacada. Situationen är särskilt bekymmersam eftersom befintliga behandlingsresurser är mycket överbelastade, enligt nyhetstjänsten All Africa.

Myndigheten har tidigare pekat på att landet måste ta itu med ökade missbruksproblemen. Över fem miljoner kenyaner missbrukar idag alkohol och andra droger.

Flera personer har invalidiserats på grund av missbruk och riskerar dras in i narkotikahandel för att hitta försörjning, visar ett sysselsättningsprojekt för funktionshindrade i västra Kenya. Riktade satsningar ska nu göras, särskilt mot ungdomar.

Kenya i östra Afrika har cirka 39 miljoner invånare, varav över hälften är under 20 år.

Etiketter:

Annonser