Fel alkoholsiffror stoppar höjd skatt?

STOCKHOLM Gränshandeln och svenskarnas alkoholkonsumtion är större än vad forskarna trott. De vill nu uppräkna statistiken vilket gör att alkoholindustrin ifrågasätter regeringens planerade höjning av alkoholskatten.

Alkoholindustrin har länge ifrågasatt alkoholforskarna på Stockholms universitets (Sorad) metoder och bild av alkoholutvecklingen.
Nu tillstår Sorad att införseln och smuggling av alkohol nog är större än man hittills lyckats fånga in. Det gäller exempelvis inköp av de tyska gränsbutikernas lågskattedrycker. Men även konsumtionen totalt.

– I våra enkäter ser vi en ökad underrapportering av oregistrerad alkohol och Systemköp och det påverkar givetvis bilden, även om det inte är dramatiska skillnader, säger alkoholforskaren Mats Ramstedt till Drugnews.

Sorad följer alkoholutvecklingen åt regeringen sedan millennieskiftet med bland annat 1500 telefonenkäter om svenskarnas alkoholvanor som görs varje månad. Svaren kan jämföras med registrerad alkoholförsäljning och med bryggeriernas exportstatistik till gränsbutiker – och skillnaderna är stora.

Forskarna vill därför från i höst göra en uppräkning för att få riktigare bild av alkoholsituationen och frågan diskuteras inom Socialdepartementets expertgrupp för ANDT-arbetet.
– Vi ska bjuda in alkoholbranschen och andra för att få fram metoder som alla kan acceptera om hur utvecklingen kan följas. Men hela verksamheten bygger ju på skattningar och ingen vet säkert vad som är sant, säger Mats Ramstedt.

Bland annat föreslås privatinförsel och smuggling att viktas upp (sprit med +66 procent, starköl +54 procent, medan vin viktas ned till 0 procent), utöver självrapportering. Ett annat problem är att svarsfrekvensen från telefonintervjuerna har minskat till under hälften.

En sådan uppräkning skulle innebära att totalkonsumtionen för år 2009 ökar en halv liter mer av ren alkohol jämfört med nuvarande mätmetoder (9,76 liter istället för 9,32 liter per person över 15 år). Och införsel och smuggling utgör då 22 procent istället för 19 procent. Underrapporteringen gäller särskilt sprit och starköl.

Alkoholtillverkarna, tullen och bussarrangörer till Tyskland menar att gränshandeln med alkohol är större än forskarnas redovisningar.

– Det är ju bra, om vi kan ha överensstämmande siffror med Sorad om gränshandel. Det är viktigt att politikerna får ett riktigt underlag inför beslut om alkoholskatter. Skulle man höja skatten nu så kommer införsel och smuggling öka ytterligare, tyska ölpriset är idag bara en tredjedel jämfört med i Sverige, säger Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier, till Drugnews.
Hon anser att en ny konsekvensutredning bör göras innan alkoholskatter ändras.

Även Sprit och Vinleverantörerna anser att “regeringen behöver göra halt i ambitionen att justera alkoholskatten“. Och 60 procent av tillfrågade riksdagsledamöter svarade i enkät i juni av Alcohol Update att alkoholsmugglingen och dess följder åter bör utredas.

Regeringen har tidigare aviserat att man från årsskiftet vill höja skatten på öl och vin med cirka 13 procent och sprit med 5 procent. Både av folkhälsoskäl och för att stärka statskassan. Men frågan är om det blir av.

Statssekreterare Hans Lindberg på Finansdepartementet uppger för Göteborgs-Posten att beredningen av skatter pågår, men att alkoholstatistiken bör vara korrekt.
– Om det nu finns felaktigheter i undersökningen får man gå till botten med det och se hur det kan påverka vårt beslutsunderlag, säger han till GP.

Men han vill inte svara på om en höjning av alkoholskatter kommer att finnas med i budgetförslaget och inte heller om någon ny utredning planeras.

• Fotnot: Rapporten Tal om alkohol 2010 från Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, beskriver statistik och underlag för uppräkningen (pdf-fil, 129 sidor).
http://www.sorad.su.se/content/1/c6/09/24/37/Tal_om_Alkohol_2010.pdf

Etiketter:

Annonser