“Mer gatuvåld med nya alkohollagen“

STOCKHOLM I onsdags klubbade riksdagen nya alkohollagen. Bland annat ska ställen lättare få tillstånd att servera alkohol, något som nykterhetsrörelsen varnar för leder till fler krogar, ökad konsumtion och alkoholrelaterat våld. Alkohol till unga och oreglerad reklam är andra farhågor.

Idag finns nära 11 000 serveringstillstånd av alkohol i landet och föreslagna ändrade krav på köksutrustning och matutbud gör att betydigt fler ställen kan få alkoholtillstånd. Exempelvis sushibarer och andra serveringar.

– Det här kommer ju att ändra gatubilden med fler serveringstillstånd och risk för ökat drickande och våld, säger Kjell-Ove Oscarsson, vice ordförande i IOGT-NTO, till Drugnews.

Även cateringföretag kan från årsskiftet få långa serveringstillstånd. Och provsmakning på mässor och tillstånd för krögare att krydda brännvin kommer att förenklas. Alla kommuner ska framöver ha riktlinjer för serveringstillstånd och en tillsynsplan.

– Ja, kommunerna kommer att få mer att göra och måste rusta upp sina tillsynsenheter, säger Oscarsson.

Det borgerliga alkohollagförslaget som antogs i onsdags av riksdagen innehåller även förtydligande om när vuxna får ge alkohol till ungdomar under 18 år, den s.k. bjudregeln. Socialdemokraterna anser det fel att nämna “familjens söndagsmiddag“ som exempel på undantag från huvudregel om langningsförbudet.

Även om socialutskottet ställer sig bakom nya alkohollagen – som träder i kraft 1 januari – så ville S att det borde krävas särskilt tillstånd för att få sälja folköl och Vänstern ville flytta ölet till Systembolaget.

Något som uppmärksammats sent i förslaget till ny alkohollag är reklam för alkohol på internet. Fara finns att den “teknikneutralitet“ man vill uppnås missas och att nätet fortsätter vara svårreglerat.

– Regeringen verkar ha missat flugan internet, det finns fler sidor än bara dn.se . Det går inte att öppna en webbläsare utan att bli anfallen av senaste rödvinsboxen, säger Vidar Aronsson, ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund, som även är kritisk till bjudregeln.

Christer Engelhardt, S-talesman för alkoholfrågor, sade i riksdagen i debatten att regler om marknadsföring av alkoholdrycker haltar och att man bör återkomma med ett samlat förslag.

Vad gäller den omstridda gårdsförsäljningen av alkohol så var förslaget inte med i propositionen. En utredning pågår och väntas i början av nästa år. Utgångspunkten är att gårdsförsäljning inte får undergräva Systembolagets monopol, vilket många anser det skulle göra.

• Krogbranschens företrädare är nöjda med att alkohollagen nu antagits.
– Efter alla om och men känns det bra att lagen äntligen träder i kraft. Den nya alkohollagen är på det hela taget modern och bättre anpassad till dagens restaurangkultur än den gamla, säger Eva Östling Ollén, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, i en kommentar.

• “Regeringen driver näringspolitik i folkhälsopolitikens namn“, skriver Anna Carlstedt, IOGT-NTO, i en debattartikel i Aftonbladet om nya alkohollagen.

Etiketter:

Annonser