Halverad opiumproduktion i Afghanistan

KABUL Produktionen av opium har halverats i år, främst på grund av infekterade plantor. Men FN:s narkotikakontrollorgan varnar för att när priset går upp på opium och heroin så kan odlingen öka igen.

FN-rapporten “2010 Afghan Opium Survey“ (pdf-fil, 32sidor) visar att produktionen i år var den lägst sedan 2003, ungefär 3 600 ton opium jämfört med 6 900 ton ifjol. Afghanistan står för över 90 procent av världens opium, huvudingrediens i herointillverkning.

– Det här är goda nyheter, men det finns inte utrymme för falsk optimism. Marknaden kan åter bli lönsam för opiumodlare, så vi måste följa situationen noga, säger Jurij Fedotov, ny chef för UNODC, i en kommentar.

När opiumpriser på väg upp (+164 procent på ett år till 169 dollar per kilo opium), efter flera års nedgång, så tror Fedotov att produktionen knappast kommer att förbli låg. Bönder kan lockas åter börja odla opium. Det påverkas även av att priset på vete är lågt.

Enligt rapporten så har smittan slagit hårt mot stora odlingsområden i södra och västra Afghanistan, såsom provinserna Helmand och Kandahar, där merparten opium odlas. Sjukdomen angriper rötterna, klättrar och förtvinar opiumkapseln där råopiet utvinns.

Förutom att opium- och heroinhandeln sprider missbruk och död världen över, så leder den till intäkter till upprorsrörelser och mycket instabilitet i det fattiga Afghanistan.

Etiketter:

Annonser