En vanlig dag i USA börjar 7500 unga dricka

ROCKVILLE En ny rapport visar hur användande av alkohol, narkotika och tobak bland unga amerikaner i 12 till 17-årsåldern kunde se ut en helt vanlig dag år 2008. Bland annat debuterade 3 700 tonåringar med marijuana den dagen.

Under den aktuella dagen 2008, som ska jämställas med alla övriga dagar, drack 508 000 ungdomar i USA alkohol, 641 000 använde illegala droger och fler än en miljon rökte cigaretter.

Rapporten “A Day in the Life of American Adolescents: Substance Use Facts“, som sammanställts av amerikanska hälsomyndigheten SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), visar en bild av droger i amerikanska ungdomars liv.

Rapportens syfte är att ta fram en strategi till hjälp för folkhälsoarbetet i landet. De viktigaste fynden i undersökningen är att en vanlig dag för två år sedan, så rökte 563 000 unga amerikaner marijuana, knappt 37 000 sniffade, 24 000 använde hallucinogener, 16 000 intog kokain och 2 800 av tonåringarna använde heroin.

– Denna rapport är en väckarklocka om omfattningen av vårt lands ungas riskfyllda droganvändning. Vi måste göra allt vi kan för att utveckla behandlingsprogram och stötta preventiva åtgärder, säger Pamela S. Hyde på SAMHSA i en kommentar.

Rapporten visar också hur många av de 12-17-åriga ungdomarna som tog någon form av drog för första gången den aktuella dagen.

I åldersgruppen drack 7 500 tonåringar alkohol för första gången, 4 360 tog någon illegal narkotika, 3 900 tog sitt första bloss på en cigarett. Nära 3 700 unga debuterade med marijuana och omkring 2 500 tonåringar prövade receptbelagda smärtstillande mediciner.

Enligt studien gjordes under det aktuella året en kvarts miljon akutbesök av ungdomar på landets sjukhus på grund av droger.

Etiketter:

Annonser