Hälsocoacher ska hålla äldre friska

STOCKHOLM Ett försök med “hälsocoacher“ för främst yngre pensionärer ska prövas i några kommuner för ett aktivare liv på äldre dar. Regeringen avsätter 45 miljoner kronor under tre år.

Verksamheten ska administreras av Folkhälsoinstitutet och avsikten är bland annat att fånga upp personer som riskerar bli vårdberoende och initiera aktiviteter för att på behålla god hälsa, få ett aktivt åldrande och känna välbefinnande.

Man vill pröva om coacher – exempelvis per telefon – kan ge råd till en åldrande befolkning för att förebygga ensamhet och hälsoproblem och därigenom minska trycket på vården. Regeringen vill även stödja försök i några kommuner som kreativt erbjuder social samvaro och meningsfulla aktiviteter för äldre.

• Drugnews: regeringen aviserar samma dag dels hälsocoacher för pensionärer, dels en utredning om att äldreboende ska få servera alkohol. Motsättning?

– Nej, inte alls. Man måste både kunna låta äldre fortsätta leva ett gott liv där ett glas vin kan vara en del, och uppmärksamma och motverka alkoholproblem bland äldre, svarar Henrik Kjellgren, politisk sakkunnig hos äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Försöken med hälsocoacher ska prövas 2010-2012 och sedan utvärderas. I Finland har ett pilotprojekt prövats med framgång där coacher lett verksamhet via webben från call center. Där bidrog de till exempelvis till minskad rökning och bättre matvanor.

Etiketter:

Annonser