“Bra läge lyfta alkoholfrågan i EU“

STOCKHOLM Svenska EU-ordförandeskapet innebär ett bra tillfälle att driva på för att minska alkoholskadorna i Europa. Det slogs fast på en stor internationell alkoholkonferens i Stockholm.

Det var nätverket Alcohol Policy Network som samlades tre dagar på Ersta konferens i centrala Stockholm. Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO stod värd för mötet som samlade omkring 85 personer från ett 25-tal länder.

Nätverket som bildades 2004 samlar forskare, beslutsfattare och folk från ideella föreningar för kunskapsutbyte och sprida erfarenheter om alkoholförebyggande arbete och skademinskande metoder.

Europa producerar mest alkohol och har den högsta konsumtionen i världen.
– Dagens europeiska modell är inget som bör exporteras till resten av världen, men det finns nu unika möjligheter att driva linjen att alkohol inte är en vanlig vara, sade Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT-NTO, på mötet.

Sverige var ordförande 2001 då det beslutades att unionen skulle ta fram en alkoholstrategi och nu har det gått varvet runt för att se över och skärpa den. Dessutom öppnas möjligheter då både EU-kommissionen och parlamentet nu får nytt folk.

Alkoholforskaren Peter Anderson, drivande i Alcohol Policy Network, anser också att det nu är en chans att driva på för en mer restriktiv alkoholpolitik.
– Dels under det svenska ordförandeskapet i EU, när Sverige är beredd att prioritera frågan. Men även inför den första globala alkoholstrategin som WHO väntas anta nästa år, sade han till Drugnews och tycker att man bör lägga allt annat åt sidan.

Statssekreterare Ragnwi Marcelind (KD) från Socialdepartementet berättade om att regeringen under ordförandeskapet kommande sex månader ska försöka lyfta alkoholfrågan. Både vid ett ministermöte i Jönköping och två expertkonferens inom EU och med WHO i Stockholm i september.

Där ställs fokus på bland annat skydd för det ofödda barnet, liksom alkohol och ungdomar och äldre, alkoholfria arbetsplatser, striktare regler för reklam.
– Jag delar ert engagemang för att minska alkoholkonsumtion och skador i unionen och Sverige kommer att vara aktivt för att uppdatera alkoholstrategin, sade Ragnwi Marcelind.

Drugnews frågade i en paus varför hon inte nämnde vikten av att se över alkoholskatter och införselkvoter för att påverka gränshandeln med alkohol.
– Vi måste vara pedagogiska och inte skrämma bort. Folkhälsominister Maria Larsson har en långsiktig plan för att minska alkoholskadorna, och där måste man titta på kvoterna, svarade Marcelind.

Etiketter:

Annonser