Vänstern utan egen alkoholpolitik

Att Hanna Löfqvist (V) ger sig på mig och Kristdemokraterna utan att med ett enda ord nämna den egna politiken är tyvärr symptomatiskt för vänsterpartiets plakatpolitik. Det skriver Ella Bohlin, KD:s toppkandidat i EU-valet, i Drugnews i en replik om alkoholpolitiken.

Faktum är att Löfqvists vänsterparti tillsammans med socialdemokraterna var med om att nedmontera den svenska alkoholpolitiken under 1990-talet. Den svenska S-regeringen hade tolkat avtalet från 1996 så att Sveriges undantag skulle fortsatta att gälla framgent, men EU-kommissionen avfärdade den tolkningen och menade att undantaget måste upphöra.

Dåvarande finansminister Erik Åsbrink i Aftonbladet: “Det är klart att vi inte kan behålla våra undantag för gott.“

Socialdemokraterna med vänsterns goda minne tog alltså det första steget i nedmonteringen av den restriktiva alkoholpolitiken.

Vid detta skede gav regeringen upp motståndet och gick med på att fram till år 2004 avveckla införselbegränsningarna, och tog därmed också bort möjligheten att behålla priset som ett verktyg i alkoholpolitiken.

Den kristdemokratiska politiken däremot har alltid har försvarat folkhälsan och verkat för en ansvarsfull och solidarisk alkoholpolitik, såväl i regeringen som i riksdagen och i EU-parlamentet.

Regeringsförklaringen slår tydligt fast att det är angeläget att minska alkoholkonsumtionen och driva en restriktiv alkoholpolitik i EU, och folkhälsominister Maria Larsson framhåller tändigt vikten av en ansvarsfull alkoholpolitik i EU Vidare har regeringen valt alkohol som en prioriterad fråga under ordförandeskapet!

EU:s alkoholstrategi från 2006, som syftar bland annat till att minska alkoholrelaterade trafikolyckor och förebygga alkoholmissbruk och det är ett steg i rätt riktning. Den ska nu utvärderas. Vi arrangerar två expertkonferenser (en i EU-regi och en i WHO-regi) om alkohol under det svenska ordförandeskapet. Maria Larsson och kristdemokraterna kommer också att verka för tydliga och positiva slutsatser om alkoholpolitiken från rådet i slutet av ordförandeskapet, så att EU-strategin fortsätter att utvecklas även i fortsättningen.

Kristdemokraterna var ensamma om att aktivt driva frågan om sänkta införselkvoter för alkohol i valt till EU-parlamentet 2004. Tyvärr finns det motstånd i andra EU-länder mot sänkta införselkvoter och mot höjda minimiskatter på alkohol, men regeringen arbetar aktivt med att skapa allianser med likasinnade EU-länder för att vinna gehör. Det är dessutom glädjande att EU-parlamentet i slutet av 2008 röstade för halverade införselkvoter, och vi kommer att agera för att ministerrådet lyssnar till parlamentet.

När Maria Larsson möter EU:s folkhälsoministrar i Jönköping i juli kommer de att diskutera frågan om marknadsföring av alkohol. Kristdemokraternas EU-parlamentariker Anders Wijkman har konsekvent röstat för en restriktiv linje i form av bland annat höjda minimiskatter på alkohol och förbud för alkoholreklam i TV före klockan 21. Jag kommer att fortsätta det arbetet och driva på alkoholfrågorna i parlamentet och gentemot rådet.

Vi har mer än något annat parti agerat i alkoholfrågan och i andra folkhälsofrågor. Om Hanna Löfqvist och Vänsterpartiet vill göra gemensam sak med oss är det bara välkommet.

Hon kan då börja med att ta diskussionen med sina kollegor i vänstergruppen, eftersom hälften av kandidaterna till EU-valet från det finska kommunistpartiet uppger att de är positiva till legalisering av cannabis.

Men jag är glad att folkhälsoministern är kristdemokrat och inte vänsterpartist, för hur många av de europeiska kollegorna skulle vilja tala om vad EU kan göra i alkoholfrågan med någon som anser att Sverige ska lämna EU?

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser