“KD inte folkhälsans försvarare“

Tänker Kristdemokraterna och regeringen lägga om sin alkoholpolitik och agera kraftfullt för folkhälsan eller fortsätta gå i EU:s och alkohollobbyns ledband? Det undrar Hanna Löfqvist, EU-kandidat för Vänsterpartiet, i ett öppet brev till Ella Bohlin och KD.

Kristdemokraterna försöker lansera sig som nykterhetens och folkhälsans försvarare genom att säga att man vill minska införselkvoterna och överlag ställa krav på EU för att alkoholkonsumtionen ska minska. Gott så. Men hur har partiet och regeringen handlat under tiden man haft hand om frågan?

Under drygt två års tid har KD ansvarat för dessa frågor i regeringen. Jag har aldrig sett att varken socialminister Göran Hägglund eller folkhälsominister Maria Larsson en enda gång har utmanat EU och dess marknadsfundamentalism i ministerrådet i syfte att kräva att sänkta införselkvoter. Ella Bohlin, rätta mig om jag har fel?

Dessutom är det att lura väljarna att påstå att detta avgörs av EU-parlamentet. Detta är något som Ella Bohlin som kandidat till EU-parlamentet måste känna till.

Det är EU:s regeringar som kan, och borde, ändra på införselkvoterna och de andra delarna av EU:s alkoholpolitik. KD har haft över två år på sig, men inte gjort något.

Nu är det EU-val, då försöker man spela rollen som folkhälsans försvarare. Det är ouppriktigt och hycklande.

”Europa håller på att supa ihjäl sig.“ Rubriken prydde mittuppslaget på EU-kommissionens tidning Europaposten för några år sedan. Tyvärr är det sant. Europa är den kontinent i världen där det i särklass konsumeras mest alkohol. Bara i Sverige har drickandet gått upp med över 30 procent sedan EU-anslutningen 1995.

Och det är EU:s och den frihandelsfrälsta alliansregerings fel. Det är EU som tvingat oss tillåta införselkvoter så generösa att vem som helst med åldern inne kan fylla en släpvagn full med alkohol och köra den från Tyskland till Sverige.

Det är EU som tvingar oss att tillåta internetspriten, alkoholreklamen i tidningar och att Systembolaget urholkas. Allt för att tillfredsställa den allsmäktiga inre marknadens aldrig sinande vinstbehov.

Men Kristdemokraterna har under tiden de ansvarat för frågan i regeringen inte lyft ett finger för att ändra på den saken.

Tänker KD och regeringen nu lägga om sin alkoholpolitik och agera kraftfullt för folkhälsan eller tänker man fortsätta att gå i EU:s och alkohollobbyns ledband och göra ingenting?

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer …)

Läs mer

Etiketter:

Annonser