Svenska kyrkan placerar i alkohol och vapen

STOCKHOLM Svenska kyrkan gör stora aktieplaceringar i bolag som tjänar pengar på sprit, olja och vapen. Det visar en genomgång som

Svenska kyrkan gör inga placeringar i företag som sysslar med tobak eller porr.
Däremot tillåter man enligt sina etiska placeringsregler satsningar på företag som handlar med alkohol (om de ”uppträder ansvarsfullt”), spel och vapen (”kyrkan erkänner staters rätt till självförsvar”).

En undersökning av aktieportföljen visar att kyrkan har aktier i General Electric som bl a bygger motor till bombplanet B-1B som kan bära kärnvapen. Och aktier värda 200 miljoner kronor i ett dussin oljebolag som bidrar till växthuseffekten. Bland andra Chevron, som använder en pipeline i Burma byggd av slavar och där delar av företagsintäkterna går till militärregimen.

Fem bolag i placeringarna hanterar även uran och har kopplingar till både vapen- och kärnkraftsindustrin.

En annan placerare, KPA Pension – känd för att försöka ställa höga etiska krav och inta ägaransvar – har ratat 17 av de företag som Svenska kyrkan har aktier i. Bland andra East Japan Railway och Novozymes AS som har kopplingar till alkohol.

Ärkebiskop Anders Wejryd menar i en kommentar till Kyrkans Tidning att Svenska kyrkan försöker ta ansvar i sina placeringsval.
– Samtidigt ska pengar finnas till verksamheten, de får inte smälta bort, säger han till tidningen.

• Svenska kyrkans nationellt samlade tillgångar uppgick 2006 till 32 miljarder kronor. Enligt årsredovisningen som Drugnews granskat hade kyrkan det året en aktieportföljd värd över 4,9 miljarder kronor varav 1,9 mrd var placerade i svenska aktier och 1,88 i globala aktier.

• Fotnot: Länkar till Svenska kyrkans etiska regler och årsredovsning.

Etiketter:

Annonser