Kampanj för alkolås i skolskjutsar

STOCKHOLM Fler kontroller, hårdare straff och fler alkolås – särskilt i skolbussar. Det vill svenska folket prioritera i kampen mot rattfylleri, enligt en enkät från IQ-initiativet. Bara var tredje kommun använder idag alkolås i de fordon som skjutsar en kvarts miljon skolbarn.

Systembolagets dotterbolag har låtit göra en attitydundersökning bland 500 personer om insatser för att minska rattonykterhet. 95 procent ville tillämpa nolltolerans mot alkohol i trafiken och 76 procent anser att gränsen för rattonykterhet bör sänkas till noll promille (idag gäller 0,2 promille).

Fler stickprovskontroller, skärpta straff, beslagta fordonet för den som kör rattfull efterlyses. Liksom att alkolås skyndsamt installeras i fordonen.
Många trafikbolag och myndigheter har börjat ställa krav om alkolås, men fortfarande är det bara var tredje kommun som använder det i de särskilda fordon som skjutsar skolbarn. Och återkommande ertappas onyktra skolskjutsförare.

För att snabba på att alkolås används mer, anser 76 procent av de tillfrågade att föräldrar måste kräva att det installeras i skolskjutsar. Andra viktiga åtgärder är lagstiftning, krav på att biltillverkare och ekonomiskt stöd till dem som installerar, samt information.

Nästa vecka inleds en kampanj för att få fler att installera alkolås, särskilt i skolskjutsar. De transportbolag som går före och redan valt att installera alkolås lyfts fram som vardagshjältar i IQ-initativets satsning, som sker tillsammans med Taxiförbundet och Bussbranschens riksförbund.
– Jag är övertygad om att satsningen kommer att få fler att installera alkolås, säger Ann-Therése Enarsson, IQ-initiativets vd.

• En utredning om lag om obligatoriskt alkolås ska i juni presentera sin slutrapport. Regeringen har tidigare hoppats att alkolås blir obligatoriskt i alla nya bilar senast 2012 och i lastbilar och skolskjutsar ännu tidigare.

Etiketter:

Annonser