”Inga drogliberaler på FN-möte i Wien”

WIEN Unga missbruk och alternativ utveckling för att bekämpa knarkodling. Det är några frågor som ska diskuteras då FN:s narkotikakommission CND sammanträder denna vecka. ”Drogliberaler har ingen regerings öra här”, säger Christina Gynnå i den svenska delegationen till Drugnews.

Under CND:s årliga sammankomster analyseras drogsituationen i världen och tas beslut för att stärka det internationella kontrollsystemet, exempelvis att föra upp nya preparat i FN:s narkotikakonventioner.

På detta CND:s 49:e sammanträde kommande vecka 13-17 mars ska särskilt ungdomars ökade missbruk ventileras, bl a för att stärka drogprevention, särskilt med insatser till utsatta marginaliserade riskgrupper, och utveckla behandling.
Cannabis är den klart vanligaste illegala drogen bland världens unga. Det finns farhågor att missbruket kan öka ytterligare då drogen i flera länder betraktas som relativt ofarlig.

Afrikanska gruppen i CND har inför mötet föreslagit att även fattiga cannabisodlare i framtiden ska ingå i de alternativa utvecklingsprogram för fattigbönder som övergår till att odla legala grödor. Idag ges ekonomiskt stöd främst för de som slutar odla opiumvallmo och koka.

En utvärdering av hur besluten i FN:s generalförsamling UNGASS 1998 i New York följts ska också göras. Då slogs fast att bl a väsentligt minska produktion och tillgång till cannabis, koka (kokain) och opium (heroin).
Drogliberala försök att nedtona ”kriget mot narkotikan” slogs också tillbaka, likaså vid uppföljningsmötet 2003 i Wien. Många tror nu att de som vill urholka FN:s narkotikakonventioner – exempelvis ta bort cannabis ur fördragen – gör ett nytt försök inför nästa UNGASS-möte om två år.

– Man ska inte överdriva dessa NGO-gruppers betydelse, även om de är högljudda. Det finns inga länder idag som stöder en legalisering eller urholkning av FN-konventionerna. Men man måste givetvis vara beredd att ta debatten med dem på allvar, säger Christina Gynnå, regeringens ställföreträdande narkotikasamordnare på Mobilisering mot narkotika.

Etiketter:

Annonser