Internet ökar tillgången på narkotika

STOCKHOLM Aldrig tidigare har det funnits så mycket narkotika och till låga priser i landet. Regeringen har misslyckats med att begränsa tillgången. Det krävs mer resurser och ökat samarbete i brottsbekämpningen, sade narkotikasamordnaren Björn Fries vid en drogkonferens i måndags.

– Sverige är världsbäst på att förebygga missbruk och vi börjar bli bättre med den tidigare eftersatta vård som får nära 1,5 miljarder kronor närmaste två åren. Men med bekämpning av tillgången på narkotika ser det mörkt ut idag. Regeringen måste ta problemet på allvar, sade Fries.

På konferensen Narkotikainflödet, nya vägar, nya utmaningar som Mobilisering mot narkotika anordnade ventilerades nya forskningsrön och stora förändringar vad gäller hur droger smugglas.

Svante Cornell från Uppsala universitet berättade om hur ökad narkotikaproduktion i Asien och nya smugglingsvägar ökat trycket på Europa. Priset på heroin har halverats på sju år sedan Afghanistan ökat opiumproduktionen och nya transportvägar öppnats via forna Sovjetunionen.

Och Cecilia Fant från rikskriminalens projekt Nicks mot Internethandel med droger berättade hur lätt det är att beställa allt från cannabisfrön till dopingpreparat och syntetiska droger via en dator. Och många av de köpare som ertappats är ungdomar.
Av tullens narkotikabeslag på Arlanda är minst 70 procent beställda via nätet.

– Internethandeln med droger är ett mycket större problem än vi tidigare förstått. Ny teknik är inte bara av godo utan vi måste inse att det finns de som vill missbruka den, sade Björn Fries.

Fries – som nyligen fick förlängt som nationell narkotikasamordnare – efterlyser mer resurser mot brottsbekämpningen. Men också att resurserna används mer effektivt.
– Brottsbekämpande myndigheter måste arbeta mer tillsammans regionalt och lokalt än vad man gör idag. Nya metoder måste utvecklas, man får inte vara rädd för tekniska satsningar och buggning och registersamkörningar måste få användas för att försvåra narkotikaförsäljning, sade Fries i ett samtal med Drugnews.

Etiketter:

Annonser