Junilistan dåligt påläst i drogfrågan

Nationsgränser är inget hinder för internationell brottslighet. Det borde även Junilistan inse, skriver EU-parlamentarikerna Maria Carlshamre (fp), Lena Ek (c), Cecilia Malmström (fp) och Anders Wijkman (kd) i replik till Hélène Goudins (jl) krönika i Drugnews.

Junilistans Hélène Goudin har på Drugnews sajt kritiserat oss för att vi röstat ja till ett förslag om en samordnad EU-politik mot narkotika. Förslaget som vi röstade ja till innebär att medlemsländerna har miniminivåer i sin ambition i kampen mot allvarliga narkotikabrott. Det tycker vi är bra. Om de nationella parlamenten vill ställa strängare krav får och bör de göra det.

Nationsgränser är inget hinder för internationell brottslighet. Det borde även Junilistan inse. Den narkotika som missbrukas i Sverige är ytterst sällan producerad här utan smugglas in.

Enligt Drugnews har den svenska tullen under 2004 gjort rekordstora narkotikabeslag. Tullen satsar alltmer mot storskalig och organiserad brottslighet. Av ett 80-tal utredningar av storskalig narkotikasmuggling så har tullen i 35 av ärendena identifiera personer i hela 27 kartlagda ligor.

Dessa nätverk sysslar inte bara med narkotika, utan även med smuggling av alkohol, tobak, penningtvätt och andra brott. Enligt Lennart Nilsson, chef för tullkriminalen, är ligorna välorganiserade, resursstarka och svåra att sätta dit.

Tyvärr har den svenska regeringen kraftigt skurit ner på tullens resurser. Socialdemokraternas långvariga nedrustning av det svenska rättsväsendet är oroväckande. Satsningar på tullen och polisen kan inte vänta. Men om vi framgångsrikt ska kunna bekämpa narkotikan i Europa måste medlemsstaterna hjälpas åt. Det är naivt att tro att vi klarar att stoppa den internationella brottsligheten på egen hand.

Vi vill vara med och ta ansvar, men inte bara i Sverige. Vi värnar inte bara de svenska missbrukarna som Junilistan, utan alla de som har eller riskerar att fastna i missbruk i Europa.

Goudin tyckt tro att samarbete innebär att Sverige och andra länder tvingas att sänka ribban i kampen mot narkotikan. Det är beklagligt att en europaparlamentariker inte är bättre påläst. I synnerhet då Goudin själv anklagar svenska politiker för att inte hålla sig till sanningen inför väljarna om de beslut som fattas inom EU.

Sådant agerande spär på politikerföraktet och ökar avståndet mellan väljare och folkvalda, men även till Europaprojektet. Kritisera gärna EU och politiker, men kritiken ska vara saklig.

Av EU-parlamentarikerna
MARIA CARLSHAMRE (fp)
LENA EK (c)
CECILIA MALMSTRÖM (fp)
ANDERS WIJKMAN (kd)

Etiketter:

Annonser