Ökade psykbesvär bland danska haschrökare

KÖPENHAMN Var fjärde drogmissbrukare som varit inlagd för psykiska besvär i Danmark har en haschrelaterad huvuddiagnos. Och inom missbruksvården är allt fler cannabisanvändare. Det visar årsrapporten från danska Sundhetsstyrelsen om narkotikasituationen i landet.

Sundhetsstyrelsen, motsvarigheten till svenska Socialstyrelsen, har för första gången samkört register över personer som fått missbruksbehandling med de som varit i kontakt med psykiatrin. Myndigheten uppskattar att det finns omkring 6 000 vårdbehövande haschrökare i Danmark.

Bland dem som sökte hjälp för sitt haschmissbruk under åren 1996 till 2000 hade 27,5 procent även haft kontakt med psykiatrin. Det handlar bl a om vård för ångest, schizofreni och depressioner. Och samtidigt ökar andelen psykpatienter som missbrukat hasch. Bland de patienter med drogrelaterad diagnos som 1999 lades in för psykiatriska problem hade 19 procent en haschrelaterad huvuddiagnos. Tre år senare hade siffran stigit till 23 procent, skriver nyhetstjänsten Motgift som läst Sundhetsstyrelsens årsrapport.

Men även om Sundhetsstyrelsens siffror visar på ett samband mellan haschmissbruk och psykiska problem, så förklarar det inte vad som är orsak och verkan.
“De nya siffrorna talar för att det behövs en mer psykiatrisk vinkel vid behandling av haschmissbrukare. Om det är en fjärdedel som har svåra psykiska problem, så måste det integreras mer i behandlingen“, säger Mikkel Christoffer Arendt, medförfattare till Sundhetsstyrelsens rapport, till tidningen Politiken.

Men det ökade sambandet hasch och psykiska besvär får inte danska Hampepartiet att ändra inställning.
”Jag känner inte till de konkreta siffrorna, men jag ställer mig tvivlande till dom. Sundhedsstyrelsen har tidigare manipulerat siffror då dom inte är intresserade av att släppa cannabis fritt”, säger partiets ordförande Klaus Trier Tuxen till tidningen.

”Jag erkänner att det finns missbruk hos några människor men det utgör ingen grund till att förbjuda det. Man förbjuder ju inte alkohol. Det enda riktiga är att släppa cannabis fritt”, tillägger han.
Hampepartiet som ställde upp i kommunavalen i Köpenhamn 2001 vill legalisera cannabis med en åldersgräns från 18 år.

• Cannabis i Danmark / I befolkningsgruppen 16-44 år uppger 42 procent att de prövat cannabis någon gång, fyra procent den senaste månaden. Bland danska 16-24-åringar har 41 procent prövat, åtta procent senaste månaden. Bland 15-16-åringar har 24 procent prövat cannabis någon gång, åtta procent senaste månaden (I Sverige hade sju procent av skolelever i nian ifjol någon gång provat narkotika).
Av 1339 personer som första gången skrevs in för missbruksvård under 2002 i Danmark hade 39 procent hasch som huvuddrog. Av alla de 4310 som skrevs in hade 21 procent hasch som huvudproblem, medan 31 procent hade det som “sidodrog“, enligt Sundhetsstyrelsen.
Myndigheten beräknar antalet narkotikamissbrukare i Danmark till omkring 25 500 personer, varav 6 000 har hasch som huvuddrog. Omkring 5 500 opiatberoende får metadonbehandling. Enligt polisen var det 252 narkotikarelaterade dödsfall år 2002.

Etiketter:

Annonser