Både rökning och snusning ökade 2022

Konsumtionen av både cigaretter och snus ökade 2022 jämfört med året innan. Detta enligt den beräkning av den totala konsumtionen av cigaretter och snus som CAN nu har publicerat. Långsiktigt har rökningen dock minskat.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör regelbundna undersökningar för att få en bild av den totala alkohol- och tobakskonsumtionen i Sverige, inklusive de delar som kommer från oregistrerade källor. Genom att använda olika källor kan man skapa sig en helhetsbild.

I den rapport som nu presenterats konstaterar man att rökningen ökade 2022 jämfört med 2021. Den totala cigarettkonsumtionen i Sverige under 2022 skattades till 610 cigaretter per invånare 15 år och äldre. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2021, men en nedgång med fem procent jämfört med 2019, året före pandemin. I undersökningen beräknar CAN gränshandeln, bland annat med Norge, men i rapporten påpekas att det inte kan uteslutas att handeln varit mer omfattande än vad som antagits.

När det gäller snus har det skett en tydlig ökning, både av vanligt snus och så kallat vitt snus.

– I relation till försäljningen av det totala antalet snusdosor i Sverige 2022 utgjorde det vita snuset 16 procent 2021 och 25 procent 2022, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig hos CAN och författare till rapporten i ett pressmeddelande.

Konsumtionen av tobakssnus skattas till cirka 47 dosor per invånare (15 år och äldre) för 2022, vilket var två procent högre än 2021 och tio procent högre än 2019. Den totala konsumtionen av vitt snus skattades till 16 dosor per invånare 15 år och äldre under 2022, vilket var 81 procent mer än 2021.

– Den här ökningen bekräftar bilden man har sett bland de unga, att det delvis är nya grupper som använder vitt snus. Det tyder på att det ser likadant ut även i den vuxna befolkningen, säger Mats Ramstedt.

CAN konstaterar också i rapporten att det blir svårare att uppskatta den totala konsumtionen via enkätundersökningar. 2003 motsvarade de antal cigaretter som människor uppgav att de rökte 60 procent av försäljningen. 2022 var andelen nere i 40 procent. I rapporten redovisas flera tänkbara anledningar till att det är på detta sätt, bland annat att det kan vara så att man i mindre utsträckning vill uppge att man röker, men också att det kan vara så att rökarna har blivit mer överrepresenterade i den grupp som inte svarar på enkäten.

Annonser