Fransmännen dricker allt mindre vin

PARIS Fransmännen dricker allt mindre vin och det dagliga vindrickandet är inte längre en normal del av vardagen. Branschen vill se en satsning på att locka tillbaka en yngre generation till vinet.


En undersökning kring dryckesvanorna i Frankrike visar att andelen som dricker vin varje dag eller nästan varje dag har minskat till en av tio. Det är en minskning med fem procentenheter sedan 2015. 1980, när undersökningen genomfördes första gången, drack ungefär hälften av Frankrikes befolkning vin dagligen, skriver AFP.

Det förändrade dryckesmönstret syns också i den totala konsumtionen av vin i Frankrike. De senaste två decennierna har den totala konsumtionen av vin i Frankrike minskat med 28 procent. Detta samtidigt som den franska befolkningen ökat med drygt 10 procent.

Frankrike är fortfarande ett av de länder där befolkningen dricker mest vin, ungefär 47 liter per år och person över 15 år. Det är ungefär dubbelt så mycket vin per person som vi dricker i Sverige. Enligt International Organisation of Vine and Wine är det bara portugiserna som dricker mer vin per person, med ungefär 68 liter per person (statistiken omfattar endast länder med en konsumtion över 200 miljoner lite vin per år).

Det är framför allt den unga generationen som vänder vinet och det dagliga vindrickandet ryggen. Vinnäringen vill nu se en kraftsamling för att vinna tillbaka yngre generationer och även se en ökning av exporten, skriver Le Parisien.

Undersökningen, som genomförts av IPSOS för en vinorganisation, visar också att nästan två av fem fransmännen inte dricker vin eller bara dricker vid speciella tillfällen och ungefär en av fem uppger att de aldrig dricker alkohol.
Vid den senaste undersökningen som genomfördes sommaren 2022 var det omkring 3 500 som tillfrågades.

Annonser