Sötsmakande nikotinprodukter en hälsofälla

”Ska vi verkligen fortsätta sälja det här godissmakande nikotinet till våra unga?” Den frågan ställde Louise Adermark i slutet på konferensen Förebygg.nus allra sista pass.


Louise Adermark, docent vid Sahlgrenska akademin, förklarade på ett pedagogiskt sätt hur det så kallade tobaksfria nikotinprodukterna har lyckats öka så kraftigt. Genom att de inte klassats som tobaksprodukter har de haft andra möjligheter till marknadsföring och produkterna har designats för att verkligen locka till konsumtion och därmed till beroende.

Smaksatta e-cigaretter är enligt Louise Adermark särskilt bekymmersamma. Produkterna erbjuder en mångfald av smaker som lockar med sitt söta, godisliknande eller fruktiga innehåll. Den söta smaken påverkar hjärnans belöningssystem på ett sätt som ökar risken för beroende, speciellt hos ungdomar. Tonåringar tar större risker för att få en belöning samtidigt som deras hjärnor ännu inte är fullt mogna för att planera framåt eller tänka på konsekvenser.

Louise Adermark är särskilt orolig för de tillsatser som ger de olika smakerna. Tillsatserna ska vara godkända för att ätas, men hon tror ändå att det kan finnas risker.
– Bara för att någonting är OK att äta så betyder ju inte det att det är helt riskfritt att dra ner i lungorna, påpekade Adermark.

När olika komplexa ämnen hettas upp för att ge smak i nikotinprodukter, blir det svårt att förstå hur de fungerar ihop. Med tusentals smaker blir det nästan omöjligt att studera dem alla, och hur de samverkar, ordentligt.
– Det tog ju väldigt lång tid innan vi började förstå att cigaretter var skadligt och jag tror att vi kommer dit med e-cigaretter också, framför allt när det gäller smaksättningarna, sa Louise Adermark.

Inte bara e-cigaretterna utgör en fara. Även det tobaksfria snuset som innehåller nikotin, med sina lockande förpackningar och olika smaker, visar liknande risker. Bland annat det höga nikotininnehållet och dess effekter på munhälsan är oroande, enligt Louise Adermark.

Det mest bekymmersamma är kopplingen mellan nikotinprodukter och psykisk ohälsa. Enligt Adermark visar flera studier på samband mellan nikotin och ångest, stress, depression och sömnproblem hos användare av dessa produkter. Det finns även en stark koppling till en ökad alkoholkonsumtion och benägenhet att experimentera med andra droger.

– Sambandet kan gå åt båda håll, men det finns studier som visar att om man klarar av att sluta röka, så finns det en ökad sannolikhet att man blir av med många depressiva symtom, sa Louise Adermark.

Adermark bemötte också argumentet att de nya nikotinprodukterna fungerar som en ”räddning” från tobaksrökning och berättade att det gjorts en stor genomgång där forskarna tittat på icke-rökare och de som rökte e-cigaretter, men inte vanliga cigaretter. Resultatet var tydligt.

–Har man väl börjat med e-cigaretter så blir man beroende och man blir mer tillgänglig för andra typer av nikotinprodukter. I alla de här studierna ökade e-cigarretter riskerna att börja röka, sa Adermark.

Hon påpekade också att undersökningar från Västra Götalandsregionen visade ett positivt samband mellan snusning och rökning. I de kommuner där ungdomar använde mycket snus, var det också många som rökte, och tvärtom.

–Tobaksfria nikotinprodukter innebär en rad olika hälsorisker. De är väldigt beroendeframkallande och vi ser sambandet mellan nikotinbruk och psykisk ohälsa. Så man kan ju fråga sig om vi ska fortsätta att sälja det här godismakande nikotinet till våra unga, avslutade Louise Adermark.

Annonser