Våga prata om alkohol – det räddar liv

Även om det känns jobbigt kan ditt samtal om alkohol hjälpa vännen till ett bättre liv. Det skriver Jan Linde, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

En ny undersökning av Novus, som publicerats av IQ – Systembolagets dotterbolag, visar att så många som drygt sju av tio svenskar har oroat sig över en närståendes alkoholvanor. Samtidigt vet fyra av tio inte hur de ska ta upp det.
Men alla möter professionella på sin vårdcentral. Vad kan vi förvänta oss av dem?

Tre av fyra vuxna i Sverige dricker alkohol. Enligt Folkhälsomyndigheten har 75 procent av vuxna druckit alkohol den senaste månaden. Många av dessa har en sund relation till alkohol medan flera har ett problematiskt drickande eller beroende. Hur konsumtionen ser ut varierar ofta med olika perioder i livet.

IQ uppmärksammar vikten av att prata om alkoholens roll i våra liv, på samma sätt som vi pratar om andra ämnen. Extra viktigt är det att prata om alkohol när du oroar dig för en väns alkoholvanor. Även om det känns jobbigt kan ditt samtal hjälpa vännen till ett bättre liv.

Enligt IQ söker de flesta hjälp för sitt drickande eftersom någon i deras närhet har berättat att de känner oro för den.

Det finns också ett behov av de professionella aktörerna. En forskningsartikel gjord i England visar att åtta procent av högriskdrickare vill minska sin alkoholkonsumtion efter råd från sjukvårdspersonal. Många människor besöker primärvården, både Närhälsan samt privata och idéburna aktörer.

Det är betydelsefullt att ofta prata om alkoholvanor, hur de förändras, vad de påverkas av och vad det finns för anledningar till att dricka alkohol. Det finns idag verktyg för detta, men som tyvärr används olika mycket i olika verksamheter.

För en jämlik vård bör metoder för samtal om alkohol användas frekvent och jämbördigt i alla verksamheter.

Vi tror att minskad stigmatisering och en mindre polariserad bild av alkoholproblem behövs för att bryta den tystnadskultur som finns kring alkoholvanor. Det räcker inte med att säga, att folk själva ska få välja hur mycket alkohol de konsumerar.

Om du känner oro för kollegan på arbetet, för grannens barn, oro att barn utsätts för barnfridsbrott eller oro för en väns alkoholkonsumtion – Våga prata om alkohol. Forskningen säger att samtalet gör skillnad!


• Fotnoter: IQ, Alkoholsnacket.se.  ”
7 av 10 oroar sig för någons alkoholvanor – ny tjänst hjälper fler att ta snacket”.

2. Beard E, Brown J, Kaner E, West R, Michie S (2017) ”Predictors of and reasons for attempts to reduce alcohol intake: A population survey of adults in England”. PLoS ONE 12(3): e017345

3. Alkoholkonsumtion i olika grupper av i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och och Monitormätningar 2021.

 

JAN LINDE
– ordförande, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

 

Annonser