Cannabisodling inte miljövänligt

BERKELEY Odling av cannabis innebär betydande påverkan på miljö och klimat. Det handlar framför allt om mycket stor elförbrukning, vattenåtgång och användning av bekämpningsmedel. Legalisering är knappast en lösning, summerar Pelle Olsson efter plöjt amerikansk forskning.

För tio år sedan fick den kaliforniske energiforskaren Evan Mills på Berkeley Lab stor uppmärksamhet för sin studie om cannabis miljöpåverkan. Hans forskningsrapport The carbon footprint of indoor Cannabis production,[i] publicerad 2012 i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy, visade att odlingarna slukar elektricitet. Dels genom konstgjort solljus i form av lampor med höga wattal, dels behövs fläktar och luftkonditionering. Därtill kommer transporter. Enligt Mills svarar inomhusodlingen av marijuana för en procent av hela USA:s elförbrukning.

Evan Mills. Foto: Berkeley Lab

”Den årliga föroreningen av växthusgaser inklusive koldioxid, motsvarar den mängd som släpps ut från tre miljoner bilar”, skrev han.
I Kalifornien, där elen dessutom är dyrare jämfört med många andra delstater, använde cannabisodlarna tre procent av den totala elenergin.

Ett annat miljöproblem är den stora vattenåtgången för att driva upp cannabis. Till varje planta går det åt 22 liter vatten per dygn, enligt Mills beräkningar.
Eftersom studien publicerades innan legaliseringsvågen i USA, ställde han själv frågan om det skulle gå åt mindre el om cannabis blev laglig. Då slipper odlarna gömma plantorna i växthus eller på hemliga ställen inomhus. Det är sant att det går åt betydligt mindre energi för utomhusodling, påpekade Mills, men tyvärr odlas marijuana inomhus inte bara för att undvika polisen, utan också för att kunna skördas året om och för att kunna hålla ett högt THC-innehåll genom minutiös övervakning av plantorna.

50 000 odlingar
Den stora åtgången av vatten är däremot lika stor vare sig cannabis odlas inomhus eller utomhus. Konsekvenserna för ekosystemet skiftar dock. I områden med utomhusodlingar där det regnar mycket spelar vattenåtgången mindre roll, men i norra Kalifornien där det finns många odlingar har det länge varit torka. Enligt en artikel i den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American 3 juli 2015 [ii] är vattenförbrukningen av cannabisodlingarna det värsta miljöproblemet. Delstatens 50 000 (!) marijuanaodlingar torkar bokstavligen ut vissa av floderna.

Myndigheterna hade, enligt artikeln, börjat inspektera odlingarna och även utdömt en hel del inte särskilt höga böter för miljöbrott. Emellertid var det ytterst få marijuanaodlare som riskerade att kontrolleras.

Ett grönare gräs

Foto: Pelle Olsson

I ett senare reportage i tidskriften Nature skrev journalisten Jyoti Madhusoodanan om cannabis miljöpåverkan under rubriken A greener grass.[iii] Här var huvudtemat inte längre drogens negativa inverkan på miljön, utan vilka möjligheter som fanns att göra cannabis mer klimatvänligt.

När artikeln publicerades i augusti 2019 hade ett dussintal delstater legaliserat och ännu fler tillåter medicinsk användning. Alla experter som Madhusoodanan intervjuade tycktes utgå från att den utvecklingen är oundviklig. Det gäller bara att minska skadorna genom att lära ut bättre produktionsmetoder.

Evan Mills äldre studie granskades kritiskt i reportaget. Går det verkligen åt 22 liter vatten per planta och dag? Nja, den uppgiften kom från beräkningar ännu längre tillbaka, och borde nyanseras. En senare studie visade att de 22 litrarna gäller för en del av växtperioden, men inte hela. Å andra sidan stämde det att vissa floder i Humboldt County i norra Kalifornien var på väg att torka ut på grund av cannabisodlingarna och att odlingarna ökat i antal under 2010-talet.

I artikeln nämndes en olycklig kombination. Största vattenåtgången under odlingssäsongen sker när nederbörden är som minst, vilket ökar risken för att grundvattnet och flodvattnet sjunker i det området.
”Legalisering skulle i teorin kunna hjälpa myndigheterna att övervaka energiåtgången”, skrev Nature-journalisten. ”Men licensieringen kan visa sig vara dyr för odlarna, som måste hyra in konsulter och ändra sin odlingspraxis.”

Bättre miljö med legalisering?
Sålunda kvarstår problemet med den mycket stora illegala cannabismarknaden även i de delstater som legaliserat fullt ut. Beskattningen och andra omkostnader, i kombination med myndigheterna bristande kontroller, gör det lönsamt att fortsätta med illegal produktion. Och att strunta i miljövänlig odling.

Frågan är också om legaliseringen över huvud taget har någon positiv effekt på miljön. I Denver, Colorado utgjorde elförbrukningen hos de lagliga cannabisodlingarna nära fyra procent av stadens totala elkonsumtion. Detta redan 2018.

”Marijuanans andel av energikakan växer mycket snabbare än den totala energianvändningen i staden”, sa Emily Backus från Denvers hälso- och miljöförvaltning, i en intervju med CPR-News.[iv]

Vad säger vetenskapen?
I början på förra året publicerade en grupp miljöforskare från University of California en sammanfattning av forskningen om cannabis och miljön: Cannabis and the Environment: What Science Tells Us and What We Still Need to Know.[v] Man hittade bara 28 studier på området av tillräckligt hög kvalité som kunde analyseras.

Cannabisodling kräver mycket el och vatten. Foto: ISDP

Forskningsläget är alltså bristfälligt. Man identifierade i alla fall 6 områden där cannabis påverkar naturen negativt. Förutom ovan nämnda miljöskador om stor vattenåtgång, kraftig elförbrukning och bekämpningsmedel (pesticider), nämner forskargruppen förorenat vatten, stor användning av jordbruksmark samt luftföroreningar. Inomhusodlingar använder till exempel koldioxid och andra gaser för att öka växtkraften, som i sin tur kan skada ozonskiktet. Man konstaterar också att sådana cannabisodlingar blir allt vanligare globalt sett.

”Traditionell har cannabis odlats på undangömda platser i liten skala. Så här långt tycks legaliseringen ändra på detta genom ökat antal odlingar, mer odlingar i stadsmiljöer och större odlingar”, skriver forskarna och befarar att den allt intensivare produktionen kan öka nackdelarna för miljön.


Cannabistidning medger klimatpåverkan
Till och med marijuanaindustrins egen nättidning Marijuana Business Daily medger i en artikel från november 2021 drogens inverkan på klimatet.[vi] Bland annat bekräftar man att den mycket stora vattenåtgången under en stor del av odlingscykeln. Cannabis kräver nästan dubbelt så mycket vatten som en vindruvsplanta.

Det framgår också att kvalitén på plantorna, inte minst THC-innehållet, ökar om man inte snålar med bevattningen.

Mellan raderna kan man utläsa det som alla vet: den allmänna utvecklingen med allt starkare cannabis är dåligt både för folkhälsan och naturen.

Marijuana Business Daily är förvisso en partsinlaga, men vill ärligt informera marijuanaindustrin om vad odlarna måste se upp med. Artikeln hänvisar därför till en färsk studie från Illinois State University trots att den är besvärande nyheter. Forskarnas sammanfattning är tydlig:

”Det höga vattenbehovet leder till vattenföroreningar och avledning, vilket kan påverka ekosystemet negativt. Studier visade att cannabisväxter avger en betydande mängd biogena flyktiga organiska föreningar, vilket kan orsaka problem med inomhusluftens kvalitet. Cannabisodling inomhus är energikrävande, främst på grund av uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och belysning. Energiförbrukning leder till utsläpp av växthusgaser. Cannabisodling kan direkt bidra till jorderosion. Under tiden har cannabisplantor förmågan att absorbera och lagra tungmetaller.” [vii]

De relativt få cannabisforskare som ägnat sig åt miljöaspekten påpekar ungefär samma skador.
Men när man diskuterar hur man ska skydda naturen tycks ingen föreslå den mest uppenbara åtgärden, nämligen att minska efterfrågan på cannabis.

• Fotnoter: [i] Mills, E. (2012). The carbon footprint of indoor Cannabis production. Energy Policy, 46: 58 67.
[ii] Patterson, B. California s 50.000 pot farms are sucking rivers dry. Scientific American, 3 juli 2015.
[iii] Madhusoodanan, J (2019).  A greener grass.  Nature Vol 572, 29 august 2019. Can cannabis go green? (nature.com)
[iv] Hood, G. (2018) Nearly 4 Percent Of Denver’s Electricity Is Now Devoted To Marijuana | Colorado Public Radio (cpr.org)

[v] Wartenberg et al (2021). Cannabis and the Environment: What Science Tells Us and What We Still Need to Know (acs.org). Environmental Science & Technology. Letters. 8.sid 98-107.
[vi] Drotleff, L. (2021).  Marijuna Business Daily. Cannabis requires more water than commodity crops, researchers say (mjbizdaily.com)
[vii] Zheng et al (2021). A narrative review on environmental impacts of cannabis cultivation Journal of Cannabis Research volume 3, Article number: 35 

Etiketter:

Annonser