Miljökrav hotar marijuanaföretag i Kalifornien

LOS ANGELES Kalifornien har världens största legala cannabismarknad. Medicinsk cannabis har varit lagligt sedan 1996 och 2016 blev även nöjesbruk tillåtet. Ändå har odlarna och butikerna ständiga bekymmer. Nu hotar nya miljökrav deras verksamhet.

Förutom att de flesta städer och län har infört lokala förbud (se tidigare artikel i Drugnews) kommer nu en extra börda för cannabisbranschen.

Nämligen miljölagen California Environmental Quality Act (CEQA), som alla företag, oberoende vad de sysslar med, måste följa. Lagen påbjuder att verksamheten måste anpassas för att minimera skador på miljön. Många av de nystartade cannabisföretagen har hittills klarat sig tack vare dispenser från de lokala myndigheterna. Men dessa undantag från CEQA löper ut i juli.

Det betyder att tusentals marijuanaföretag har bråttom att hinna skaffa en delstatlig licens enligt miljölagen.

På nätsajten Marijuana Business Daily intervjuas därför Pamela Epstein, grundare av juridiska konsultbyrån Greenwise som arbetar för cannabisindustrin med specialinriktning på miljöfrågor (1). Epstein är orolig att många inte kommer att få sin licens. Det är dyrt och det krävs mycket arbete och väntetid för att bli godkänd, säger hon.

Pamela Epstein Foto: Greenwise

Hon kallar CEQA för ”the silent killer” av marijuanaföretagen i delstaten.  Många odlare, testföretag, distributörer eller butiksägare som fått dispenser har hittills blundat för CEQA:s krav. Det kan bli mycket kostsamt eftersom de nu blir tvungna att gå igenom en miljöpåverkansrapport, EIR (Environmental Impact Report).

Alla kommer att drabbas, säger Epstein till nätsajtens reporter. CEQA har 18 olika områden som ska bedömas. Allt från estetik, till vattenkvalité, jordbruksmetoder, påverkan på naturen, och transporter.

Det är företagen själva som måste betala för undersökningen för visa att verksamheten inte skadar omgivningen. Varje utökning av befintlig verksamhet måste också godkännas.

Den största stötestenen för företagen tror Epstein kommer att vara transporterna och gasproduktionen från växthusen.

Det är intressant att läsa den långa raden nätkommentarer efter artikeln. I vanliga fall är de som skriver till Marijuana Business Daily upprörda på regleringar som hindrar drogens tillgänglighet. Så icke den här gången.

Att skydda miljön och klimatet möter förståelse hos de marijuanavänliga insändarna. En av dem nämner ”elefanten i rummet” som ingen talar om, nämligen de giftiga lösningsmedel som används inom cannabisindustrin.

Andra konsekvenser som varken nämns i artikeln eller kommentarerna är den stora mängden vatten och el som går åt för att odla marijuana (1) och som dränerat vissa flodbäddar och skadat djurlivet i norra Kalifornien (2).

Signaturen ”The Mad Yooper” skriver i en kommentar på nätsajten att ”livet (som marijuanaodlare) var enklare förr i världen. Då kunde du hamna i fängelse. Efter legaliseringen kan du bli ekonomiskt utplånad och ändå hamna i fängelse på grund av byråkratiska bestämmelser som du inte visste fanns.” Insändarens slutsats är ”hela det här scenariot har dukat bordet för de stora aktörerna”.

Det senare är en utveckling som blivit allt mer tydligare; småföretagen inom marijuanaindustrin slås ut och några få stora tar över hela marknaden.

• Fotnoter: 1) Mills, E. (2012). The carbon footprint of indoor Cannabis production. Energy Policy, 46: 58 67.
2) Patterson, B. California s 50.000 pot farms are sucking rivers dry. Scientific American, 3 juli 2015.

Etiketter:

Annonser