Rappartist frias av HD

Rappartisten Fred Larsson frias av Högsta domstolen efter att tidigare blivit fälld för hot mot tjänsteman för att i en låt om en narkotikapolis skrivit ”Då ska hon skjutas”. HD bedömer att det är inom yttrandefrihetens gränser.

Historien började i januari 2018 då en polisinsats gjordes mot en fest på Södra teatern i Stockholm där Frej Larsson (musikaliskt känd bl a från grupperna Maskinen och Far & Son och skrev herrfotbollslandslagets EM-låt 2016 med Joy) spelade. Men där droger förekom och unga omhändertogs.

Artisten reagerade kraftigt mot att kvinnlig insatschefen efteråt sa till en tidning att arrangörer ”inte borde boka sådana här typer av spelningar”.

Han protesterade via sociala medier och polis gjorde husrannsakan, beslagtog hans dator och frihetsberövade honom en tid. Han skrev sen en raplåt med strofen ”då ska hon skjutas” som las ut på Spotify och gjorde fler utfall i en annan låt, (de togs bort efter några dagar). En bild på en guldfisk med polisens namn och att hon skulle filéas publicerades på Instagram.

Fred Larsson friades i tingsrätten, men dömdes hösten 2019 i Svea hovrätt för hot mot tjänsteman till villkorlig dom och dagsböter. Då ”hotet var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för polisens personliga säkerhet…” och skrevs som hämnd mot polisens tjänsteåtgärd.
Fällande domen gällde raptexten, men inte Instagram-publiceringen då det inte gick att bevisa att det var artisten som lagt upp guldfisken.

Högsta domstolen. Foto: Drugnews

Han sa till Drugnews och andra medier efter första rättegången i tingsrätten:
– Jag är konstnär och kommer att skriva om det som händer i mitt liv och inte sluta med det. Det vore absurt att dömas till fängelse för en rapplåt.

Han överklagade den fällande hovrättsdomen och har nu fått saken prövad i HD, som gör en annan bedömning. Främst utifrån hur yttrandefriheten kan ställas vid åtal för hot mot tjänsteman. HD menar att strofen skulle kunna ses som hot om våld.

”Dessa uttryck kan emellertid också i sammanhanget ses som sådana mångtydiga metaforer och retoriska överdrifter som inte sällan förekommer inom den genre som FL är verksam i och som ger uttryck för en provokativ och gränsöverskridande musikstil”, skriver HD i domen. Och att refrängen kan associeras till en känd födelsedagsvisa.

Högsta domstolen bedömer att omständigheterna i detta fall, i det sammanhang och i den form som det uttrycks, inte innebär att yttrandena om polisen i raplåten ska bedömas som ett allvarligt menat hot om våld. Artisten frikänns därför från brott”, fortsätter HD i ett pressmeddelande.

HD var dock inte enig. Två ledamöter ansåg att artisten skulle dömas för hot mot tjänsteman.

Frej Larssons advokat Viktor Banke är nöjd med den friande domen:
– Det är en viktig markering och ett avgörande för yttrandefriheten. Det här är en markering från rättssamhällets sida om att vi lever i ett öppet och pluralistiskt samhälle där man måste tåla vissa kritiska, om än obehagliga, uttalanden, säger han till TT.

Då fallet behandlats i Högsta domstolen kommer domen bli prejudicerande.

Annonser