DEA: legal cannabis underlättar smuggling

WASHINGTON DC Den svarta cannabismarknaden i USA frodas tack vare att drogen legaliserats i vissa delstater. Samtidigt blir drogen allt russtarkare. Det konstaterar amerikanska federala narkotikapolisen DEA i en rapport.

Sedan det blivit tillåtet att odla cannabis i många USA-delstater minskar även risken för dem som smugglar drogen. Det här kan man läsa i den årliga narkotikarapport som den federala polisen, Drug Enforcement Administration publicerade i december.
Den handlar om alla illegala droger på USA-marknaden och hur narkotikapolisen arbetar, men i den här artikeln tar vi bara upp cannabis.

MEDICIN PÅ AVVÄGAR
Både tillgång och efterfrågan på cannabis fortsätter öka i USA. Mexiko fortsätter vara främsta utrikes illegala källa av drogen till USA, men också inhemsk tillgång och marijuana-produktion ökar, enligt DEA-rapporten.

Så kallad medicinsk marijuana läcker ut på den illegala marknaden på flera sätt. Somliga individer eller grupper som fått läkarintyg för sådan marijuana, säljer en del av den godkända mängden vidare. Odlare som fått statlig licens att odla större mängder för medicinskt bruk kan sälja det mesta på den svarta marknaden istället för till de tillåtna marijuanaapoteken.

De delstater som legaliserat även för nöjesbruk har ofta en gråzon mellan vad som är tillåtet att köpa och sälja och vad som är illegalt.  Det här innebär svårigheter för polisen när de ska bekämpa narkotikabrottsligheten.

DEA-rapporten

I DEA-rapporten 2019 National Drug Threat Assessment, (pdf-fil, 152 sidor), finns några typexempel hur den svarta och vita marknaden blandas.

I januari 2019 beslagtog trafikpolisen i Texas över 200 kilo marijuana från en Coloradobo i en stadsjeep.  Denne var ägare till en licensierad odling på hemmaplan. Partiet skulle säljas i både Dallas i Texas och till New Jersey (delstater som inte legaliserat före nöjesbruk).

Samma månad erkände ägarna till två licensierade marijuanaföretag i Denver, Colorado, att mer än två ton marijuana från deras marijuanaapotek läckt ut till den svarta marknaden. Det skedde genom ”looping”, det vill säga att kunder köper marijuana flera gånger samma dag från samma ställe, trots att försäljarna på apoteken vet att ingen får inneha mer än 28 gram. Flera av kunderna sålde överskottet vidare till andra delstater.

Ett tredje exempel är från maj 2019. Två personer ställdes inför rätta i Massachusetts för att ha levererat marijuana illegalt under tre års tid. De hade en webbsida där de sålde ”medicinsk” marijuana utan att kräva läkarintyg från kunderna. Marijuanan levererades till olika adresser utan att säljarna träffade sina kunder.

Ett annat fenomen i kölvattnet av legaliseringen är ekonomisk brottslighet.
Trots att marijuanaindustrins olika verksamheter fått tillstånd av respektive delstat redovisas inte alla inkomster. Vinsterna i marijuanaindustrin trollas ibland bort genom finansiella operationer så att man ska slippa betala så mycket skatt.

MER THC – FÖGA CBD

Ett annat avsnitt i DEA-rapporten handlar om ökningen av THC-halten i de cannabisprodukter som konsumeras. THC är det rusgivande ämnet i drogen.  Det är ingen nyhet att dagens cannabis är mycket starkare än gårdagens. Mindre känt är att andelen av det ”goda ämnet” CBD, ett icke rusgivande ingrediens som ofta förekommer i diverse hälsokostprodukter, är försvinnande liten i modern cannabis.

Kurvorna visar THC- och CBD-andelen i dels traditionell cannabis, dels i koncentrat.

I vanlig cannabis har alltså rushalten ökat från i genomsnitt 3,96 procent 1995 till 16,16 procent 2018. För koncentrat är ökningen från 13,23 procent till 60,95 procent. I vissa fall kan den nå upp till 90 procent. CBD ligger däremot kvar på runt 0,2 procent.

Koncentrat av CBD kan vara något högre. Uppgifterna kommer från University of Mississippi’s Potency Monitoring Program och omfattar beslagtagen marijuana från hela USA.

Fotnot: I USA har hittills elva delstater plus huvudstaden DC har legaliserat cannabis för nöjesbruk,  och en majoritet av totalt 50 delstater tillåter marijuana i medicinskt syfte.

Etiketter:

Annonser