Mer forskning behövs om alternativ till läkemedel

Det behövs bättre finansiering av forskning som inte handlar om läkemedel. Det budskapet gav Lena Bergdahl, doktorand vid Uppsala universitet.


Hon medverkade i U-folds seminarium kring vägar ur beroende i Almedalen i torsdags.

Lena Bergdahls eget forskningsområde handlar om användning av öron-akupunktur i samband med beroendevård.
– Det är viktigt att se att det handlar om komplement till annan behandling och inte en ersättning, säger Lena Bergdahl.

Den akupunktur som utförts har varit så kallad NADA-akupunktur, en av få standardiserade akupunkturformer.
– Vi kan inte tala beroende utan att tala samsjuklighet, som ångest, depression, sömnsvårigheter och smärta. Detta kan vara svårt att behandla med läkemedel eftersom beroendet gör att man inte kan ta de preparat som står till buds, berättar Lena Bergdahl.

Lena Bergdahl menar att det är viktigt att utvärdera så att samhällets pengar används till evidensbaserad vård.
– Det gör vi genom fler studier av god kvalitet, men det kostar pengar. Idag finns det för få finansiärer för forskning om komplementära metoder, säger Lena Bergdahl.

Detta samtidigt som det finns många patienter som inte kan eller vill använda läkemedel.
Idag är det vetenskapliga underlaget för NADA-akupunktur enligt Socialstyrelsen otillräckligt. Det studier som klarat metodkraven visar inga skillnader på opiatanvändning, men skillnad på till exempel ångest och depression.

Annonser