Fortsatt ökning av serveringstillstånd

ÖSTERSUND Antalet serveringstillstånd fortsätter att öka och under 2012 hade över 13000 restauranger rätt att servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap. På 20 år har antalet restauranger med rätt att servera alkohol till allmänheten ökat med nästan 70 procent.

Det är Statens folkhälsoinstitut som gjort en sammanställning av antalet serveringstillstånd i landet. Det är tillstånd för servering till allmänheten som ökar. Under 2012 hade 11 798 restauranger tillstånd att servera alkohol till allmänheten.

Sedan 2009 har antalet serveringstillstånd till allmänheten ökat med nästan åtta procent. För 20 år sedan, 1993, var antalet restauranger med serveringstillstånd till allmänheten 6 956. Det betyder att antalet serveringstillstånd på 20 år ökat med nästa 70 procent.

När det gäller antalet serveringstillstånd till slutet sällskap fortsätter de att minska och uppgick under 2012 till 1 402 stycken. Sammanlagt var det 13 200 restauranger som hade serveringstillstånd under 2012.

Etiketter:

Annonser