Krogkedja kan mista alkoholtillstånd i Åre

Åres största krogkedja STP Restauranger riskerar sina serveringstillstånd efter brustit med alkoholreglerna på en av krogarna.

Nu är det full fart på vintersäsongen med turister i backarna, och trångt på de många krogarna i Åre by.
Men nu har kommunen tilldelat krogen Broken en varning. Detta sedan polisen vid tillsynsbesök uppmärksammat brister, vid minst fyra tillfällen har polisen sett gäster med alkohol utanför restaurangen.

Dessutom ingrep polis vid en halloweenfest ifjol när det var stökigt. Och förra våren hölls en privat efterfest på krogen efter stängningstid och polisen utrymde lokalen.

Socialnämnden beslutade därför vid sammanträdet i december att tilldela ägaren STP Restauranger AB en varning. Om en upprepning sker så riskerar inte bara krogen, utan hela krogkedjan mista sina utskänkningstillstånd i Åre.

Enligt uppgift i media så har STP idag sju krogar i kommunen och är med 130 anställda en stor arbetsgivare. Beslutet i socialnämnden var inte enigt, vice ordförande Peter Jansson (C) tycker att mer näringspolitiska hänsyn borde tagits och att det kunde räckt med en erinran.
– Får de en varning så finns det inte ett extra steg. Nästa gång de gör bort sig så tar man utskänkningstillstånden, säger han till Östersunds Posten.

Nämndens ordförande Martine Eng (S) menar dock att alkohollagen inte ska näringspolitiska hänsyn, då det är en socialskyddslag. Nämndens majoriteten ansåg att då krogen brustit vid flera tillfällen så var varning mest lämpligt.

• Fotnot: Se även inslag i TV4 om fallet.

Annonser