Minskat drickande – regionala skillnader

STOCKHOLM Svenskarnas totalkonsumtion minskade ifjol till 9,2 liter ren alkohol per person. Mest dricks i storstadslänen och Halland – minst i Norrbotten och Västerbotten. Allt fler unga nobbar alkohol.

Forskare i Monitorprojektet på Stockholms universitet – som på regeringsuppdrag sedan millennieskiftet följt alkoholutvecklingen – berättar i en ny årsbok att konsumtionen sjunkit sedan toppåret 2004 (10,5 liter/person över 15 år), då införselkvoter togs bort. Ifjol var den ett par deciliter lägre än 2011 (9,4 liter/person).

Men konsumtionen ifjol var ändå 15 procent högre (eller cirka 1 liter mer/capita) än när Sverige gick med i EU 1995.
– Sett i ett lite längre tidsperspektiv ligger den totala alkoholkonsumtionen i Sverige fortfarande på en relativt hög nivå, trots den aktuella nedåtgående trenden, säger alkoholforskaren Mats Ramstedt i en kommentar.

De regionala skillnaderna är stora och bilden komplex över konsumtionsutvecklingen, även vad gäller olika åldersgrupper, enligt rapporten.

Storstadslänen (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) och Halland har betydligt högre konsumtion än Norrlandslänen, enligt telefonintervjuer som görs varje månad med 1500 personer. I Stockholm uppger män att de dricker motsvarande 56 liter vin per år och kvinnor 30 liter. I Norrbotten är motsvarande siffror nära hälften, 36 liter för män och 14 liter för kvinnor per år.

Mats Ramstedt, som följt utvecklingen länge och numer är chef för preventionscentret Stad i Stockholm, menar att tillgängligheten är viktigast faktorn hur mycket och ofta vi dricker alkohol. I huvudstaden finns nästan alltid några barer som är öppna.

Högst andel nykterister har Norrbotten, Västerbotten och Jönköping, nära var fjärde man och var tredje kvinna uppger där att de inte druckit alkohol senaste månaden. I Stockholm är motsvarande tal för kvinnor 21,6 procent och i Halland för män 14,6 procent.

Men trots återkommande larm om vodkabilar och att det är lätt för ungdomar att få tag i alkohol, så minskar konsumtionen bland dem. Och allt fler unga väljer helt avstå, visar skolenkäter, cirka varannan i niondeklassen.

En förklaring tror alkoholforskarna kan vara att föräldrar blivit allt mer restriktiva med att bjuda på alkohol. Men även dataspelande kan spela in, särskilt bland killar, enligt Mats Ramstedt, som till SvD säger att “det går helt enkelt inte ihop att dricka och spela på datorn samtidigt“.

Mest alkohol inhandlas på Systembolaget, som ökade marknadsandelen till 63 procent ifjol (2004 var den bara 46 proc.). Av vin som drack i landet köptes 85 procent på detaljhandelsmonopolet, 62 procent av starkölet och 45 procent av starkspriten.

Av oregistrerade alkoholen har resandeinförsel minskat något, medan smuggling ökat något, (hemkört, internetköp mycket marginellt). Mest köps mest i Tyskland, följt av Danmark. Drygt fyra av tio av tillfrågade utlandsresenärer uppgav att de medförde någon alkohol hem, motsvarande siffra vid mätningarnas start 2001 var omkring 60 procent.

• Fotnot: Rapporten “Tal om alkohol 2012“ (pdf-fil, 73 sidor), med massor av statistik och analyser. Den har utarbetats gemensamt av forskare vid Sorad (Stockholms universitet), Stad och CAN, den senare tar nu över ansvaret för Monitorprojektet.

Etiketter:

Annonser