Alkoholservering på äldreboenden

STOCKHOLM Från maj nästa år ska äldre kunna beställa en snaps eller ett glas vin till maten i hemmets matsal. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss om serveringsregler på särskilda boende.

– Det är ytterligare ett steg bort från auktoritetssamhället vi vill ta. Personer ska på ålderns höst kunna behålla sina vanor och kunna ta ett glas, även när man flyttat in på omsorgsboende. Det handlar om respekt och värdighet, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson (KD), till Drugnews.

Idag tillämpas olika regler i kommuner runt landet inom omsorgen. Nu föreslår regeringen att alkohol ska kunna serveras till boende och deras närstående i gemensamma utrymmen med matsal, utan att söka tillstånd. Vilket är ett avsteg från huvudregeln i alkohollagen.

Däremot måste restauranger som är öppna för allmänhet på exempelvis servicehus även i fortsättningen söka serveringstillstånd om alkohol ska erbjudas.

Under remissförfarandet har nykterhetsrörelsen varit kritisk till en sådan ändring. Att ytterligare en alkoholfri zon i sociala livet försvinner, dessutom har uppmärksammats att fler äldre, särskilt kvinnor, ökat konsumtionen senare år.

Personalen ska med egenkontroll se till att serveringen sköts och att boende med alkoholproblem erbjuds behandling, menar dock Ulrik Lindgren.

Efter att lagrådet sagt sitt ska riksdagen få ta ställning till förslaget om lagändring som föreslås träda i kraft 1 maj 2012.

Etiketter:

Annonser