Vem försvarar narkotikakontrollen?

Man kan undra varför en tidigare generalsekreterare vill riva upp stora delar av internationella narkotikakontrollen. Mest orande är att ingen längre försvarar den, skriver tidigare riksdagsmannen Thure Jadestig i en debattartikel.

Nyligen har en grupp internationella politiker publicerat en rapport om narkotikakontrollen. Viktiga tankar är att ”kriget mot narkotikan” har misslyckats och att cannabis bör legaliseras. Bakom rapporten står bl.a. Kofi Annan, tidigare generalsekreterare i FN.

Ett genomförande av förslagen skulle snabbt leda till en ökning av missbruket. Det skulle drabba de svaga i samhället, särskilt arbetar- och invandrarbarn.

Samtidigt har vi i Sverige unika erfarenheter av att det går att förebygga och stoppa missbruk. Sådant arbete utförs dagligen av engagerade lärare, anhöriga, narkotikapoliser m.fl. Men det får idag inget politiskt stöd, varken hemma eller utomlands.

Mest oroande är att ingen längre försvarar narkotikakontrollen. Denna ligger folkrättsligt inom FN. Man undrar hur det kan komma sig att en f.d. FN-generalsekreterare vill riva upp stora delar av den internationella narkotikakontrollen. Troligen är det mycket starka ekonomiska intressen som ligger bakom tillkomsten av den nya rapporten.

Nu behövs politisk vilja att ta itu med narkotikaproblemet. Det är dags att gå tillbaka till Ingvar Carlssons (S) klassiska målsättning från oktober 1982: ”Vi skall göra rent hus med knarket”.
Det måste vara socialdemokratins narkotikapolitiska målsättning även i framtiden.

Etiketter:

Annonser