Enkäter kan inte ersätta provköp

STOCKHOLM Frågeformulär kan inte ersätta provköp för bättre lokal tillsyn om handlare säljer tobak till minderåriga ungdomar. Det slås fast i en ny CAN-rapport. Regeringen ska nu utreda lagstöd för förbättrad tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning.

I december 2009 beslutade Justitieombudsmannen att det saknas lagstöd för de provköp av folköl (och därmed även tobak) som ibland använts i lokalt och regionalt tillsynsarbete. Att skicka ut ungdomar som såg ut att vara under 18 år var en provokation och stred mot principen att inte tillåta “dold myndighetsutövning“, enligt JO.

Folkhälsoinstitutets tolkade att provköp inte heller därmed är tillåtet i syfte att kartlägga eller skaffa kunskap om läget. Man gav därför i uppdrag Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning att se om frågeformulär till elever kunde vara ett alternativ för att mäta rökning och tillgänglighet av tobak.

Resultatet av pilotstudien i Degerfors-Karlskoga, Kungsbacka, Mora, Strömsund, Timrå och Ulricehamn är nu klar. Av tillfrågade skolelever i grundskolans niondeklass och årskurs 2 på gymnasiet som rökte (18 respektive 29 procent) uppgav en majoritet att de fick tag i cigaretterna via kompisar.

Var fjärde grundskoleelev som rökte och nära var tredje gymnasieelev brukar även handla cigaretter själva. Kiosk (i särklass vanligast), närbutik, mataffär och bensinstation var vanligaste ställe som sålde till tonåringar.

– Tråkigt, men inte oväntat. Det var känt att många unga rökare kan köpa ut själva, men största källan är via kompisar, säger forskningssekreterare Isabella Gripe på CAN till Drugnews.

Men frågeformuläret ger bara en bild av problematiken, och är inget alternativ till provköp, konstaterar studien. Resultatet visar inte hur ofta en handlare säljer tobak till minderåriga eller exakt vilken butik som bryter mot lagen.

– Enkäter kan alltså inte ersätta provköp för att ringa in vilket handlare som brister, utan då krävs kompletterande steg som att kolla utanför butiken, säger Isabella Gripe.

Även Folkhälsoinstitutet konstaterar att det är svårt att undersöka efterlevnad av tobakslagen. Och att enkäter om försäljare kontrollerar köpares ålder inte mäter omfattningen av problemet, men kan ge en övergripande bild av tillgänglighet och brister lokalt.

Regeringen vill att kommuner förbättrar tillsyn av butiker som säljer alkohol och tobak. En internutredning ska därför tillsättas för att se om nuvarande lag behöver ändras för att tillåta provköp eller annat sätt för att kunna kontrollera att åldersgränser följs, uppger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig (KD) på Socialdepartementet, för Drugnews.

• Fotnot: Rapporten Tobakstillgänglighet bland ungdomar – en pilotundersökning i sex kommuner (CAN, pdf-fil, 84 sidor).

Etiketter:

Annonser