Nytt skolmaterial om ANDT

ÖSTERSUND “Berusning på schemat“ är ett nytt inspirationsmaterial för lärare om hur undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak kan läggas upp. Materialet som finns för både grundskola och gymnasiet har tagits fram av Folkhälsoinstitutet.

Med åren har undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak minskat visar undersökningar bland skolelever. En studie från FHI visade nyligen att tonåringar fortfarande har stora kunskapsbrister om tobak och dess skadeverkningar, samt att de efterlyser mer information.

Nu finns ett nytt verktyg samlat om ANDT-frågor för lärare uppdelat för grundskolan och gymnasiet. Praktisk handbok, vägledning och tips för hur lärare kan ta upp frågorna och integreras i befintliga skolämnen. Men även varning för att hur dålig undervisning haft kontraproduktiv verkan, exempel att fler elever prövat droger än de som inte deltagit.

– Skolframgång är en viktig skyddsfaktor mot bruk av olika droger. Ett gott skolklimat och en god lärande miljö är därför viktiga delar i att främja ungdomars hälsa och förebygga bruk av alkohol och droger.
– Utöver detta behöver unga få kunskap om droger för att stärka deras förmåga att ta ställning och värdera olika budskap, säger Åsa Domeij, chef för FHI:s avdelning för drogprevention och spel.


Även i nya läroplanen för skolan finns stöd för hälsofrämjande insatser och undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Skolverket ska ta över ansvaret för ANT-undervisning och i en treårig satsning utbilda lärare på området.

• Fotnot: Folkhälsoinstitutets handbok “Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak“. En variant för grundskolans senare år, en för gymnasiet (pdf-fil 100 resp. 108 sidor).

Etiketter:

Annonser