Vin till maten på äldreboende utreds

STOCKHOLM På torsdag tillsätter regeringen en ny alkoholutredning – dels för att pensionärer på äldreboenden ska kunna beställa vin till maten, dels om den omstridda gårdsförsäljningen. Något nykterhetsrörelsen inte gillar.

– Vad gäller gårdsförsäljning, så bör regeringen lyssna på sin första utredare som kom fram till att om det tillåts så ryker Systembolagets monopol eftersom det strider mot EU-regler genom snedvriden konkurrens, säger Kjell-Ove Oscarsson, vice ordförande i IOGT-NTO, till Drugnews.

Regeringen har varit oenig i frågan och några remissinstanser, såsom Kommerskollegium, Konkurrensverket och Jordbruksverket, menar att vinbönder bör kunna sälja sina drycker direkt till besökare utan att hota detaljhandelsmonopolet.

Nya utredaren (som ska presenteras på torsdag) får enligt direktiven tiden fram till 1 oktober att undersöka om gårdsförsäljning är förenligt med EU-regler, utan att skrota Systembolaget, och om det kan medföra negativa konsekvenser för folkhälsan.

Utredningen ska alltså även se över alkoholservering på äldreboende, vilket ska redovisas senast i februari 2011. Enligt folkhälsominister Maria Larsson (KD) är utgångspunkten att äldre personer ska kunna behålla sina dryckesvanor så långt det är möjligt, även när man behöver vård och omsorg.

Idag finns inga gemensamma regler vad gäller alkoholservering. På en del ställen i landet går det beställa en sup eller ett glas vin till helgmaten, på andra är det stopp.

Nu vill regeringen att utredaren ser över frågan, exempelvis vilken köksutrustning och matutbud som kan krävas för servering av alkohol. Någon risk för alkoholproblem ser folkhälsoministern inte att en sådan servering på äldreboenden medför. Utan att det snarare kan öka livskvalitén.
– Det här handlar inte om någon överkonsumtion, utan om en måltidskonsumtion, säger Maria Larsson till SR Ekot.

IOGT-NTO är tveksam till även denna del i utredningen.
– Vi menar inte att alla måste bli nykterister när de kommer till äldreboenden. Men det finns mer angelägna insatser för ökad livskvalitet, exempelvis att regeringen ser till att äldre får komma ut och röra på sig och erbjuds sociala aktiviteter, än att sitta och dricka vin, säger Kjell-Ove Oscarsson.

Han påminner om att regeringen i höstas anordnade en alkoholkonferens som uppmärksammade många gamlas ökade dryckesproblem i EU.

Etiketter:

Annonser