Cannabis kan lindra MS-symptom

LOS ANGELES Extrakt av cannabis kan lindra de tillstånd med kramper och svåra muskelspänningar som är vanliga vid sjukdomen multiple skleros. Dessutom ökas rörligheten, enligt ny amerikansk studie.

Vid en systematisk genomgång hade man slumpvis valt ut sex olika undersökningar om MS där forskare använt cannabisextrakten delta 9-tetracannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). Fem av sex studier visade reducerade spastiska besvär och ökad rörlighet.

– Vi fann bevis för att behandling av en kombination med de två cannabisextrakten kan ge terapeutiska fördelar för MS-patienter, säger forskarna Shaheen Lakhan och Marie Rowland, vid the Global Neuroscience Initiative Foundation i Los Angeles, i en kommentar till BMC Neurology där studien nyligen publicerats.

Ofrivilliga muskelspänningar och kramper är vanliga symptom vid Multipel skleros. Flertalet existerande terapier för dessa tillstånd är ineffektiva, svåra att hitta eller associeras med svåra biverkningar.

I den nu publicerade studien visas att biverkningar, som märkbar påverkan av extrakten, varierade betydligt beroende av mängden cannabis som patienterna fick för att lindra symptomen av sin sjukdom. Men forskarna noterade att biverkningarna också kunde ses hos den grupp klienter som fick placebo.

– Med hänsyn till de begränsningar sjukdomen innebär för de drabbade är det angeläget att noga väga risken för bieffekter mot potentialen för lindring av besvären, menar forskarna.

Studiens slutsats är att den terapeutiska möjligheten för behandling med cannabinoider vid MS är omfattande och bör ges stor uppmärksamhet.

Etiketter:

Annonser