De flesta ogillar alkoholreklam

STOCKHOLM Svenska allmänheten är negativ till alkoholreklam – sju av tio ogillar den, enligt en ny enkät. Samtidigt köper alkoholföretag alltmer reklamplats.

66 procent tycker det är dåligt med alkoholreklam i tidningar och 73 procent anser att förbudet för marknadsföring i radio och TV är bra. En majoritet (59 procent) tror även att reklam påverkar unga att dricka mer.
Ett tusen personer, 16 år och äldre, har tillfrågats i maj. Kvinnor är över lag än mer skeptiska till alkoholreklam än män.

Det är Systembolagets dotterföretag IQ som låtit Novus Opinion undersöka allmänhetens åsikt om alkoholreklam med mera. Och i en rapport sammanställt forskarstudier på området.

– Det finns ett tydligt samband mellan reklam och ett ökat bruk av alkohol. Och det gäller särskilt vad gäller ungdomar. Det räcker som argument för att alkoholreklamen bör diskuteras, säger Ann-Therése Enarsson (bild), VD för IQ, till Drugnews.

En genomgång av 13 studier visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de unga som redan dricker att konsumera mer alkohol.

Sedan det tidigare svenska förbudet mot alkoholreklam (gällde ej för lättöl) försvann efter en EU-dom och numer tillåts i tidningar, så har annonsmarknaden exploderat. Ifjol satsade alkoholföretagen över 369 miljoner kronor på marknadsföring, en ökning från 8 miljoner för nio år sedan.

Omkring hälften satsas i TV-inslag (nära 190 miljoner kronor), trots att egentligen alkoholreklam i det mediet inte är tillåtet för starksprit. Men kringgås genom riktade satellitsändningar från bland annat Storbritannien till kanaler som TV3 och Kanal 5.

Svenska regeringen avser att lyfta alkoholfrågor under EU-ordförandeskapet i höst. Bland annat ska unga och alkohol, liksom alkoholreklam, ventileras vid en expertkonferens i september.

• Fotnot: Ladda ner och IQ:s rapport “Vem behöver alkoholreklam?“a (pdf-fil, 22 sidor). IQ-projektet som verkar för en smartare syn på alkohol anordnar även en debatt under Almedalsveckan om reklamens roll.

Etiketter:

Annonser